Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:

strona główna

Poniższa tabela zawiera wykaz polskich czasopism muzycznych wydanych do 1950 roku. Wykaz został przygotowany w oparciu o katalog Włodzimierza Pigły: Centralny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ciągłych o tematyce muzycznej : zbiory polskie / oprac. Włodzimierz Pigła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Muzycznych - Polska Grupa Narodowa IAML. Warszawa : SBP, 1991. W katalogu tym można odnaleźć informację o lokalizacji egzemplarzy w polskich bibliotekach.

Informacja o dostępności wersji cyfrowej znajduje się w kolumnach 8-10; będzie ona uzupełniana w miarę postępu prac digitalizacyjnych. Prosimy o zgłaszanie uzupełnień i korekt do poniższeego wykazu na adres e-mail: . Jednocześnie zachęcamy wszystkie biblioteki posiadające tytuły jeszcze niezdigitalizowane o zgłaszanie czasopism do lokalnych bibliotek cyfrowych.

Lp.
Nr w katalogu W. Pigły
Tytuł
Miejsce wydania
Częstotliwość
Lata
Uwagi
Lata on-line
Biblioteka cyfrowa
Format
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1
Album Teatralne Warszawa rocznik 1896/1897   1896/7, T.1-2 Śląska Biblioteka Cyfrowa DjVu
2
7
Biały Paw. Biuletyn teatralno -muzyczny Warszawa nieregularne 1923-1924, 1926-1927        
3
15
Biuletyn Informacyjny Warszawa   1949 maszynopis powielany, wyd Komitet Wykonawczy Roku Chopinowskiego      
4
28
Biuletyn Komisji Organizacyjnej Związku Zawodowego Pracowników sztuki i Kultury Warszawa jednodniówka 1949 ukazały się 2 numery      
5
32
Biuletyn Muzyczny Leona Idzikowskiego Warszawa   1929-1931        
6
33
Biuletyn Muzyczny Towarzystwa Przyjaciół Muzyki i Opery Narodowej Warszawa   1933-1934        
7
37
Biuletyn Stowarzyszenia Młodych Muzyków w Krakowie Kraków   1938-1939        
8
Biuletyn Stowarzyszenia Muzyków Polskich Dawniej Stowarzyszenia Młodych Muzyków w Krakowie / [Red. Włodzimierz Pożniak].         R. 2 (1939) 2-3 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
9
39
Biuletyn Zarządu Głównego Związku Zawodowego Muzyków Warszawa   1948-1949        
10
41
Biuletyn Zrzeszenia Księży Muzyków Warszawa nieregularne 1947-1949        
11
45
Bulletin Musical de la Revue "Muzyka" Warszawa   1927-1931 dodatek do miesięcznika Muzyka ze streszczeniami w języku francuskim i kroniką.      
12
47
Chopin. Organ Instytutu Fryderyka Chopina Warszawa kwartalnik 1937        
13
Chopin : organ Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie         1937 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
14
51
Chorał. Pismo miesięczne poświęcone muzyce kościelnej i poważnej świeckiej Warszawa miesięcznik 1904-1906   1904-1905 Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa djvu
15
52
Chór. Miesięcznik poświęcony muzyce chóralnej Warszawa miesięcznik 1934-1939   1934-1939 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
16
53
Chór Parafialny. Czasopismo muzyczne Stowarzyszenia Chórów Kościelnych Diecezji Przemyskiej obrządku łacińskiego Przemyśl dwumiesięcznik 1936-1939        
17
54
Comoedia. Teatr. Kino. Muzyka. Literatura. Plastyka. Architektura. Mody. Film. Sport. Finanse. Społeczeństwo Warszawa tygodnik 1926-1927, 1930        
18
55
Comoedia. Pismo poświęcone sprawom sztuki i kultury współczesnej. Wilno miesięcznik 1938-1939        
19
57
Dodatek do "Lutni Polskiej". Poświęcony kwestiom dotyczącym polskiego śpiewu ludowego Poznań dwutygodnik 1885   1885, 1-6, 13-18 Śląska Biblioteka Cyfrowa pdf
20
58
Dwutygodnik Organistowski. Pisemko poświęcone sprawom i rozrywce pp. organistów Jarosław dwutygodnik 1893-1896        
21
62
Dźwięk. Muzyka mechaniczna, radio, film, dźwięk. Warszawa miesięcznik 1931        
22
63
Echo. Kwartalnik śpiewaczy. Organ Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji Czeski Cieszyn kwartalnik 1934-1936   1934 (1-4)-1935 (1-2) Śląska Biblioteka Cyfrowa pdf
23
64
Echo. Miesięcznik poświęcony kulturze muzycznej Lwowa Lwów miesięcznik 1936/1937        
24
65
Echo Muzyczne. Miesięcznik poświecony muzyce kościelnej i świeckiej oraz zespołom muzycznym i teatralnym Chicago miesięcznik 1924-1937   1933 (1-12) Podlaska Biblioteka Cyfrowa pdf
25
66
Echo Muzyczne. Pismo wychodzące dwa razy na miesiąc, poświecone wyłącznie utworom muzycznym Warszawa dwutygodnik 1877-1882   planowana e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego  
26
67
Echo Muzyczne i Teatralne / [red. i wyd. Aleksander Rajchman].     1883-1907        
27
Echo Muzyczne i Teatralne : [tygodnik artystyczno-literacki poświęcony teatrowi, muzyce i literaturze nadobnej] : wychodzi raz na tydzień z bezpłatnym dwutygodniowym dodatkiem nut / [red. Jan Kleczyński ; wyd. Aleksander Rajchman].     1883-1884   R. 1 (1883/1884) - R. 2 (1884) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
28
Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne : [tygodnik artystyczno-literacki] : wychodzi raz na tydzień z bezpłatnym dwutygodniowym dodatkiem nut / [red. i wyd. Aleksander Rajchman].     1885-1907   R. 2/3 (1885) - R. 22 (1905) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
29
Echo Muzyczne i Teatralne / [red. i wyd. Aleksander Rajchman]. Warszawa tygodnik     1906-1907 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
30
68
Echo Teatralne i Muzyczne. Miesięcznik [Towarzystwo Współpracy Kulturalnej w Poznaniu] Poznań miesięcznik 1948-1949   1948-1949 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa djvu
31
72
Gazeta Muzyczna Lwów dwutygodnik 1918-1921   R. 1 (1918) - R. 3 (1921) Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
32
73
Gazeta Muzyczna i Teatralna. Pismo tygodniowe Warszawa tygodnik 1865-1866   1865-1866 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
33
74
Gazeta Organistowska. Pismo zawodowe poświęcone sprawom organistów i muzyki kościelnej Krasne dwutygodnik 1911-1912        
34
75
Gazeta Teatralna. Dziennik poświęcony teatrowi, muzyce i literaturze. Warszawa dwa razy w tygodniu 1843-1844   1843-1844 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
35
76
Gazeta Związkowa. Pismo Związku Archidiecezji Krakowskiej i Kasy Samopomocy Organistów. Wychodzi co dwa miesiące Kraków dwumiesięcznik 1927-1932 od 1930 miesięcznik      
36
77
Gazetka Muzyczna. Biuletyn Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej Warszawa miesięcznik 1936-1939   1936-1937 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
37
78
Głos Organistowski. Pismo poświęcone sprawom organistów Stryj miesięcznik 1903-1905   R.2, 1903/1904, R.3, 1904/1905 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
38
79
Górą Pieśń. Organ Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce Chicago nieregularne 1926-1927        
39
80
Harmonia. Organ Urzędowy Związku Śpiewaków w Ameryce Buffalo, New York nieregularne 1899/1900-?   R.3 1901/1902 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
40
81
Hosanna. Miesięcznik poświęcony sprawom muzyki kościelnej i religijnej Tarnów miesięcznik 1926-1939     Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa  
41
Hosanna : miesięcznik poświęcony sprawom muzyki kościelnej i religijnej z dodatkiem nutowym     1926-1927   1926-1927 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
42
Hosanna : miesięcznik dla muzyki kościelnej     1928-1929   1928-1929 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
43
Hosanna : miesięcznik muzyki kościelnej : organ Tow. Muzyki Liturgicznej.     1930-1934   1930-1934 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
44
Hosanna : dwumiesięcznik muzyki kościelnej : organ Tow. Muzyki Liturgicznej.     1935-1937   1935-1937 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
45
Hosanna : dwumiesięcznik muzyki kościelnej : organ Oblatów Benedyktyńskich w Warszawie.     1938-1939   1938-1939 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
46
85
Informator Muzyczny dla Muzyków Wojskowych Grudziądz rocznik? 1927-1928        
47
90
Jazz. Przegląd informacyjny sceny i estrady Warszawa pojedynczy numer 1927 dodatek do miesięcznika Muzyka      
48
95
Jazzband Warszawa   1934        
49
106
Kierownik Chórów. Miesięcznik poświęcony sprawom organistów. Częstochowa miesięcznik 1926-1935        
50
107
Kłosy. Dwutygodnik ilustrowany poświęcony sztukom plastycznym, teatrowi, muzyce i literaturze Warszawa dwutygodnik 1914   1914
planowana
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa  
51
109
Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej Lublin nieregularne 1925-1939, 1946-1948   1925-1938 Biblioteka Cyfrowa KUL djvu
52
111
Kultura Muzyczna. Pismo poświęcone sprawie krzewienia kultury muzycznej w Polsce. Warszawa miesięcznik 1922        
53
112
Kurjer Teatralny. Tygodnik poświęcony sprawom teatru i muzyki Warszawa tygodnik 1901-1902   1902 (26) Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa djvu
54
113
Kwartalnik dla Młodych Organistów Włocławek kwartalnik 1939 pojedynczy numer      
55
114
Kwartalnik Muzyczny. Organ Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki Warszawa kwartalnik 1928/1929-1933; 1948-1950        
56
Kwartalnik Muzyczny : organ Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki poświęcony teorji, historji i etnografji muzyki.         1928-1933, 1948-1950 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
57
115
Kwartalnik Muzyczny. Pismo poświęcone historii, estetyce i teorii muzyki Warszawa kwartalnik 1911-1914        
58
Kwartalnik Muzyczny : pismo poświęcone historii, estetyce i teorii muzyki : organ Sekcji Naukowej przy Towarzystwie Muzycznym w Warszawie.         R. 1 (1911) - R. 4 (1914) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
59
117
Lirnik. Tygodnik poświęcony sprawom muzycznym, społecznym i naukowym Warszawa tygodnik 1909-1910        
60
118
Lirnik Wioskowy. Dodatek do "Drużyny" poświęcony chórom śpiewaczym, muzyce swojskiej i tatrom amatorskim Warszawa   1919, 1925 miesięcznik ?      
61
Lirnik wioskowy : dodatek do „Drużyny", poświęcony chórom śpiewaczym, muzyce swojskiej i teatrom amatorskim         1919 nr 1-24 Chełmska Biblioteka Cyfrowa djvu
62
119
Lubelskie Wiadomości Muzyczne Lublin dwutygodnik 1936-1937   1936-1937 Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie djvu
63
120
Lutnia. Pismo poświęcone idei śpiewaczej Poznań miesięcznik 1939        
64
122
Lutnista. Ilustrowany dwutygodnik literacko-muzyczny Warszawa dwutygodnik 1905-1907        
65
Lutnista : ilustrowany dwutygodnik literacko-muzyczny poświęcony szerzeniu zamiłowania do muzyki i śpiewu zbiorowego / [wyd. Juljusz Kosiński, red. Bolesław Domaniewski].         R. 1 (1905)-R. 3 (1907) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
66
123
Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie Lwów miesięcznik 1925-1934        
67
124
Lyra. Organ Małopolskiego Związku Zawodowego Muzyków. Lwów miesięcznik 1930        
68
128
Melodje. Organ Związku Nauczycieli Muzyki i Śpiewu Kraków miesięcznik 1925-1926        
69
129
Miesięcznik dla Organistów Poznań miesięcznik 1925-        
70
130
Miesięcznik Organistowski Szreńsk miesięcznik 1930        
71
131
Młoda Muzyka. Dwutygodnik muzyczno-literacki Warszawa dwutygodnik 1908-1914; 1918-1919   1908-1909 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
72
137
Muza. Ilustrowany tygodnik artystyczny poświęcony sprawom teatru, muzyki, sztuki i kinematografii Poznań tygodnik 1926-1927   1926-1927 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa djvu
73
138
Muza. Tygodnik artystyczno-literacki poświęcony zagadnieniom teatru, muzyki, kinematografii i literatury Warszawa tygodnik 1922-        
74
139
Muzyk Wojskowy. Dwutygodnik poświęcony kulturze muzycznej w armji Polskiej Grudziądz dwutygodnik 1926-1929   1926-1927 (1-17) Bialska Biblioteka Cyfrowa djvu
1927 (18-24)-1929 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa djvu
75
141
Muzyka. Miesięcznik ilustrowany Warszawa miesięcznik 1924-1938   1924-1937 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa djvu
76
143
Muzyka i Śpiew. Dwutygodnik organistowski poświęcony sprawom muzycznym i zawodowym Kraków dwutygodnik 1912-1914, 1920-1921, 1923-1926, 1929-1931 od 1920 miesięcznik      
77
144
Muzyka Kościelna. Miesięcznik dla organistów Poznań miesięcznik 1926-1939        
78
Muzyka Kościelna : pismo poświęcone muzyce kościelnej i liturgii : Organ Kolegium Organistów Polskich i Chórów Kościelnych.         1926-1934 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
79
Muzyka Kościelna : pismo poświęcone muzyce kościelnej i liturgii.         1935-1937 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
80
Muzyka Kościelna : pismo poświęcone muzyce kościelnej i liturgii : Organ Kolegium Organistów Polskich i Chórów Kościelnych.         1938-1939 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
81
145
Muzyka Kościelna Parafialna. Wydawnictwo poświęcone przewielebnemu duchowieństwu, organistom kościelnym i miłośnikom muzyki liturgicznej Lwów miesięcznik 1881-1903        
82
Muzyka Kościelna : wydawnictwo poświęcone przewielebnemu duchowieństwu, pp. organistom, nauczycielom i miłośnikom muzyki liturgicznej         1897 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
83
146
Muzyka Polska. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom życia muzycznego w Polsce Warszawa kwartalnik 1934-1939 od 1936 dwumiesięcznik, od 1937 miesięcznik 1934-1939 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
84
150
Muzyka w Szkole Katowice miesięcznik 1929-1932/1933        
85
Muzyka w szkole. Miesięcznik pedagogiczno-muzyczny         1929-1933 Śląska Biblioteka Cyfrowa djvu
86
151
Muzyka Współczesna Warszawa dwumiesięcznik 1936-1939        
87
152
Myśl Muzyczna. Dodatek muzykologiczny do miesięcznika "Śpiewak" Katowice   1928-1929 dodatek do miesięcznika "Śpiewak" 1928-1929 Śląska Biblioteka Cyfrowa pdf
88
154
Nasza Sprawa. Dwumiesięcznik Organizacyjny Związku Organistów Diec. Przemyskiej Przemyśl dwumiesięcznik 1930? -        
89
155
Nasza Sztuka. Dwutygodnik poświęcony sztuce plastycznej, teatrowi i muzyce Lwów dwutygodnik 1893-        
90
159
Nowa Muzyka w Szkole Warszawa dwumiesięcznik 1938        
91
160
Nowiny Muzyczne i Teatralne Warszawa tygodnik 1929-1930        
92
161
Nowiny Śpiewacze Ostrzeszów   1936-1939 kwartalnik? 1939 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
93
162
Nuta Polska. Miesięcznik poświęcony literaturze, muzyce, sztuce i pieśni polskiej Katowice miesięcznik 1925   1925 (1-3/4) Śląska Biblioteka Cyfrowa pdf
94
165
Organista. Łódź, Zduńska Wola miesięcznik 1935-1936 od 1936 kwartalnik 1935 (2, 6)-1936 (1) Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego djvu
95
166
Organista. Pelplin miesięcznik 1912-        
96
167
Organista Polski Szreńsk dwutygodnik 1931        
97
168
Orkiestra. Miesięcznik poświęcony krzewieniu kultury muzycznej wśród orkiestr i towarzystw muzycznych w Polsce Przemyśl miesięcznik 1930-1938   1930-1938 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego djvu
1930-1932 Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa djvu
98
Pamiętnik Muzyczny i Teatralny / pod red. Józefa Sikorskiego.         R. 1 (6) 1862 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
99
170
Pamiętnik Muzyczny Warszawski Warszawa   1835-1836        
100
Pamiętnik Muzyczny Warszawski / wyd. Józef Cichocki.         T.1 (1836) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
101
171
Pismo Organistowskie Warszawa miesięcznik 1927-1928        
102
172
Podlaski Miesięcznik Muzyczny Siedlce miesięcznik 1934-1935        
103
177
Polska Scena i Sztuka Warszawa tygodnik 1914        
104
180
Polski Rocznik Muzykologiczny : wydawnictwo Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki w Warszawie Warszawa rocznik 1935-1936   1935-1936

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

djvu
1935-1936 Śląska Biblioteka Cyfrowa djvu
105
182
Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich Lwów miesięcznik 1908-1914, 1921-1923        
106
184
Pracownik Muzyczny Warszawa pojedynczy numer? 1919        
107
185
Przegląd Artystyczny. Dwutygodnik dla spraw teatru, kinematografii, sztuk plastycznych, literatury i życia społecznego Warszawa dwutygodnik 1925-1929, 1934/1935-1939        
108
186
Przegląd Cecyliański Warszawa miesięcznik 1919-1920        
109
187
Przegląd Muzyczny Lwów miesięcznik 1877        
110
188
Przegląd Muzyczny Poznań dwutygodnik 1925-1931 od 1926 miesięcznik 1925-1931 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
111
191
Przegląd Muzyczny, Teatralny i Artystyczny Lwów dwutygodnik 1905/1906   1905 (1-5) - 1906 (6-10) Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa djvu
112
Przegląd Muzyczny : biuletyn miesięczny Stowarzyszenia Muzyków Polskich w Krakowie / [red. Juliusz Leo].         R. 2 (1939) 5-7/8 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
113
Przegląd Muzyczny [Warszawa]         1910-1919 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
114
192
Przegląd śpiewaczy. Biuletyn Urzędowy Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce Chicago   1930-        
115
193
Przegląd Teatralny. Dwutygodnik poświęcony sprawom teatralnym, muzycznym i kinematograficznym Warszawa dwutygodnik 1919-1920, 1924-1933 od 1924 wydawany w Bydgoszczy      
116
194
Przegląd Teatralny i Muzyczny Warszawa tygodnik 1924        
117
195
Przewodnik Koncertowy. Organ Dyrekcyi koncertów krakowskich. Wychodzi podczas sezonu koncertowego Kraków tygodnik 1908-1909/1910        
118
196
Przyjaciel Organisty Wyskoć (pow. Kościan) miesięcznik 1939   1939 (1-3) Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
119
197
Przyjaciel Pieśni. Organ Związku Polskich Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim Zabrze miesięcznik 1936-1939   1936-1938 Śląska Biblioteka Cyfrowa djvu
120
198
Rampa. Tygodnik teatralny, filmowy i muzyczny Warszawa tygodnik 1938        
121
199
Regens Chori. Miesięcznik poświęcony sprawom organistów Częstochowa miesięcznik 1911-        
122
206
Rocznik dla Organistów : na rok ... / wyd. staraniem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Warszawa rocznik 1891-  

1894-1904
planowana

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego  
123
208
Rocznik Związku Towarzystw Organistowskich Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej Poznań rocznik 1897-1900        
124
209
Rozprawy i Notatki Muzykologiczne Kraków   1934-1939        
125
210
Ruch Muzyczny Warszawa tygodnik 1857-1862        
126
Ruch Muzyczny pod redakcją Józefa Sikorskiego ze współdziałaniem artystów i miłośników muzyki.         T. 1(1857) - T. 5 (1861) e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego djvu
127
211
Ruch Muzyczny. Dwutygodnik poświęcony zagadnieniom życia muzycznego w Polsce Kraków dwutygodnik 1945-1949        
128
213
Rytm Warszawa miesięcznik 1922-1930        
129
215
Scena i Film Lwów   1928        
130
216
Scena i Sztuka Warszawa tygodnik 1907-1912        
131
Sprawozdanie z Działalności za Rok.../ Związek Śląskich Kół Śpiewaczych Katowice rocznik 1933-1938   1933-1938 Śląska Biblioteka Cyfrowa pdf
132
232
Studio Łódź dwutygodnik 1928        
133
236
Szopen. Popularny miesięcznik muzyczny Lwów miesięcznik 1932   1932 (1-4) Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
1932 (1) Podlaska Biblioteka Cyfrowa pdf
134
237
Sztuka Warszawa   1911-1914        
135
238
Szyndzioły. Numer Śpiewaczy. Dodatek "Głosu Ludu" poświęcony kulturze i sztuce Czeski Cieszyn   1947-1949        
136
239
Śląskie Wiadomości Muzyczne. Miesięcznik poświęcony kulturze muzycznej na Śląsku Katowice miesięcznik 1937-1939   1937-1939 Śląska Biblioteka Cyfrowa djvu
137
240
Śpiew Kościelny Płock miesięcznik 1895/1896- Ostatni zarejestrowany numer z 1913.      
138
Śpiew Kościelny : miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej         1895/1896-1897 Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa djvu
139
Śpiew Kościelny : miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej.         1895-1897 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
140
Śpiew Kościelny : dwutygodnik poświęcony muzyce kościelnej         1898-1890 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
141
Śpiew Kościelny : czasopismo poświęcone muzyce kościelnej.         1901-1902 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
142
Śpiew Kościelny : dwutygodnik poświęcony muzyce kościelnej.         1903-1908 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
143
Śpiew Kościelny : dwutygodnik poświęcony odrodzeniu śpiewu liturgicznego i wykształceniu fachowemu muzyków kościelnych [...].         1909 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
144
Śpiew Kościelny : dwutygodnik poświęcony odrodzeniu śpiewu liturgicznego i wykształceniu fachowemu muzyków kościelnych [...]. 1910         1910 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
145
241
Śpiew Kościelny Warszawa miesięcznik 1936-1938        
146
243
Śpiew w Szkole Warszawa miesięcznik 1933-1939        
147
Śpiew w Szkole : organ sekcji nauczycieli muzyki i śpiewu Związku Nauczycielstwa Polskiego         1933/34 Chełmska Biblioteka Cyfrowa djvu
148
244
Śpiewak. Miesięcznik literacko-muzyczny Poznań miesięcznik 1907-1914, 1916, 1918-1924   1909-1910, 1912-1914, 1920-1924 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa djvu
149
245
Śpiewak Śląski. Dwutygodnik literacko-muzyczny Bytom dwutygodnik 1920-1939, 1947-1948   1920-1939 Śląska Biblioteka Cyfrowa djvu
150
247
Taniec i piosenka. Miesięcznik poświęcony muzyce tanecznej Warszawa miesięcznik 1935        
151
248
Taniec i rozrywka Warszawa miesięcznik 1926, 1927   1926, nr 1
planowane
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego  
152
249
Teatr i Kino Poznań tygodnik 1921-1924 tygodnik? Od 1922 druga edycja w Warszawie, od 1923 także w Łodzi i Katowicach 1911 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa djvu
153
252
Teatr, Sztuka i Ekran Bydgoszcz, Grudziądz tygodnik 1924   1924 (5-7) Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa djvu
154
254
Tygodnik Muzyczny Warszawa tygodnik 1820,1821        
155
Tygodnik Muzyczny         1820 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
156
Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny         1821 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
157
255
Tygodnik Muzyczny i Teatralny : poświęcony wyłącznie sprawom muzyki i teatru Lwów tygodnik 1902   1902 (1-2) Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
158
256
Vademecum dla Muzyków Kościelnych Poznań miesięcznik 1923/1924        
159
257
Wesoły Tydzień. Ilustrowany przegląd przebojów. Rewia. Kabaret Warszawa tygodnik 1931-1932        
160
258
Wiadomości Artystyczne Lwów dwutygodnik 1897-1901        
161
260
Wiadomości Muzyczne Warszawa miesięcznik 1925-1926        
162
Wiadomości Muzyczne : miesięcznik ilustrowany.         1925-1926 Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa djvu
1925.R.1 nr 8, 1926.R.2 nr 10 Podlaska Biblioteka Cyfrowa pdf
163
Wiadomości Muzyczne : [czasopismo Warszawskiego Związku Muzyków (1925)]         1925-1926 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
164
261
Wiadomości Organistowskie Warszawa miesięcznik 1925-1926        
165
263
Wiadomości Związku Polskich Chórów Kościelnych Diecezji Katowickiej Katowice dwutygodnik 1937-1939        
166
266
Zefir. Pismo dodatkowe dziennika muzycznego Flora Warszawa co dziesięć dni 1841        
167
267
Zespół Mandolinowy. Ilustrowany miesięcznik muzyczny dla wszystkich : organ Zw. Polsk. Tow. Mandolinowych Wojew. Śląskiego w Katowicach Katowice miesięcznik 1932-1935   1932-1933/1934 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
168
277
Ziarno Chicago miesięcznik 1886-1903        
169
278
Związek Organistowski : pismo poświęcone muzyce, nauce i rozrywce Tarnów dwutygodnik 1910-1911   1910-1911 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa djvu
170
279
Życie Muzyczne Poznań miesięcznik 1946-1948        
171
280
Życie Muzyczne i Teatralne Poznań miesięcznik 1934-1935        
172
281
Życie Organisty Warszawa tygodnik 1930        

 


aktualizacja: 14.05.2017