Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Warszawa, BUW, 23.11.2010  
     
 

Dnia 23 listopada 2010 roku w Gabinecie Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się drugie w br. zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.   

 

 1. Zrelacjonowanie stanu prac nad przygotowaniem do druku kolejnego numeru „Biblioteki Muzycznej 2007–2009”, obejmującej teksty dotyczące naszej Sekcji oraz Bibliografię piśmiennictwa nt. bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2007-2009. Publikacja ukaże się w styczniu 2011 roku.
 2. Podsumowanie IV Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia dotyczącego opracowania formalnego dokumentów dźwiękowych, które odbyło się w dniach 24-25 maja 2010 roku w Centrum NUKAT w Warszawie.
 3. Przygotowania do planowanego na maj 2011 roku V Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia w Warszawie (Centrum NUKAT), które poświęcone będzie tematom formalnym dla muzyki oraz warsztatom dotyczącym katalogowania dokumentów dźwiękowych.
 4. Działalność Polskiego Komitetu RILM: Polski Komitet RILM został wymieniony wśród pięciu krajów, które zarejestrowały największą aktywność w projekcie RILM w roku 2009. Dobre wyniki to efekt pracy zespołu oraz nowo pozyskanej grupy osób z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ustalono plan działania Komitetu na rok 2011:
  • sporządzenie instrukcji dla autorów, którzy mogą wprowadzać własne abstrakty do bazy RILM Abstracts of Music Literature za pomocą internetowego formularza
  • szukanie nowych ośrodków do współpracy (zaproszenie do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych uczelniach).
  • promowanie działalności w ramach projektu RILM.
 5. Podsumowanie uczestnictwa polskich bibliotekarzy muzycznych w międzynarodowej konferencji IAML w Moskwie (27.06-2.07.2010). W konferencji uczestniczyło pięć osób z Polski: Jolanta Byczkowska-Sztaba (BN, Centrum RISM), dr hab. Renata Suchowiejko i Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii UJ), Weronika Witczak, dr Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopin) . Dr hab. Renata Suchowiejko wygłosiła referat na temat koncertów Henryka Wieniawskiego w Rosji w oparciu o recenzje ówczesnej prasy (Henryk Wieniawski’s concert performances in Russia). W czasie konferencji odbyło się zebranie Zarządu IAML, na którym odbyły się wybory nowych władz. Stanisław Hrabia został wiceprzewodniczącym IAML oraz szefem Komitetu Programowego IAML. Zaplanowano udział polskich bibliotekarzy muzycznych w konferencji IAML 2011 w Dublinie.
 6. Rozpoczęcie przygotowań nad organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, Katowice, październik 2011 oraz podsumowanie stanu prac nad organizacją wspólnej konferencji bibliotek muzycznych i bibliotek kościelnych w Gnieźnie.
 7. Omówienie kontynuacji prac nad informatorem „Biblioteki Muzyczne w Polsce” i publikowanie go na stronie Sekcji.
 8. Podsumowanie przebiegu spotkania bibliotek katalogujących dla RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych) z panem Guido Krausem, koordynatorem projektu dla krajów Europy Wschodniej, które odbyło się w Warszawie i Gdańsku w 2010 roku. Przedmiotem tego spotkania była nauka nowego programu KALISTO. Efekty pracy w projekcie RISM są widoczne dla wszystkich drogą on-line. Zarząd zamierza propagować ideę RISM-u wśród innych bibliotek muzycznych, zachęcając je do współpracy.

Następne spotkanie zostało zaplanowane w marcu 2011 roku w Poznaniu lub we Wrocławiu.

Opracowała: Karolina Skalska,
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

(23.11.2010)

 
     
     
     
     
     
     
     

 


aktualizacja: 08.09.2018