Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2007  
     
 

1. Zebrania Zarządu 

– styczeń 2007 – (Biblioteka Uniwersyteckiej Warszawie)
– maj/czerwiec 2007 (Kraków, Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ)
– wrzesień 2007 (Łańcut)

2. Konferencje, Narady, Spotkania robocze:

a) Spotkanie bibliotekarzy muzycznych katalogujących druki muzyczne w NUKAT

Rozesłanie do bibliotek muzycznych katalogujących druki muzyczne formularza-ankiety z formatem katalogowania, z prośbą o przysyłanie problemów, pytań i tematów do dyskusji.
Cel spotkania:

 1. omówienie zagadnień dotyczących formatu dla druków muzycznych i przyjęcie wspólnych zasad katalogowania,
 2. utworzenie grupy roboczej ds. ujednolicenia zasad katalogowania druków muzycznych

Miejsce spotkania: Centrum NUKAT
Planowany termin: luty 2007

b) Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Muzycznych Bibliotek Naukowych.

Temat konferencji: Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce. Konferencja będzie stanowiła kontynuację konferencji muzykologicznej, która odbyła się w Łańcucie w dn. 17–18 VII 2006 „Muzyka w kulturze europejskiej”. Miejsce konferencji: Muzeum–Zamek w Łańcucie. Termin: 17–19 września 2007.

3. Działalność międzynarodowa

a) współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów „R”:

 • Sekcja Bibliotek Naukowych IAML
 • Komitet Programowy
 • Komitet Prawa Autorskiego
 • Projekt RISM – w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN.

b) reaktywowanie Polskiego Komitetu RILM.

Komitet RILM będzie tworzył rekordy bibliograficzne dla RILM Abstracts of Music Literature. (www.rilm.org.) Celem projektu jest przesyłanie informacji bibliograficznej wraz z abstraktami o literaturze muzycznej publikowanej w Polsce oraz uzupełnienie danych od 1999 roku.

Zadania:

 • szkolenie bibliotekarzy biorących udział w projekcie
 • podział literatury i tematów bibliograficznych do opracowania
 • opracowywanie abstraktów w języku angielskim

W listopadzie 2006, S. Hrabia, wysłał w tej sprawie list do Centrali RILM w Nowym Jorku. Uzyskano pełne poparcie dla tej inicjatywy i zapewnienie dostępu do bazy edytorskiej RILM dla polskich bibliotekarzy współpracujących z RILM Abstracts of Music Literature.

c) działalność informacyjna na temat IAML i zachęcanie bibliotek muzycznych do wpisywania się do tej organizacji

4. Działalność wydawnicza

Wydanie kolejnego zeszytu z serii Biblioteka Muzyczna, za lata 2000–2006.

Zawartość:

 • wybrane referaty z Ogólnopolskich Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych (Katowice – 2001 i Ciążeń – 2006)
 • Bibliografia piśmiennictwa o zbiorach muzycznych za lata 2000–2006
 • Sprawozdania z działalności międzynarodowej w ramach Polskiej Grupy Narodowej IAML

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
     

aktualizacja: 08.09.2018