Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2009  
     
1.

Zebrania Zarządu
– czerwiec 2009 (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)
– listopad 2009 na Konferencji w Gdańsku

 
     
2. Konferencje, Narady, Spotkania robocze:  
2.1 XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych  
 

Miejsce konferencji: Gdańsk, Akademia Muzyczna
Termin: 4–6 listopada 2009
Konferencja będzie organizowana we współpracy z Sekcją Fonotek SBP
Tematyka:

 
 
 • digitalizacja muzykaliów – zasoby, koordynacja współpracy
 • kolekcje muzyczne jako źródło do badań nad kulturą i życiem muzycznym
 • zbiory fonograficzne
 
  W czasie Konferencji planowane jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych  
2.2 III Spotkanie bibliotekarzy muzycznych katalogujących muzykalia  
  Cel spotkania:  
 
 • nowe zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego
 • kontynuacja problematyki tematów formalnych dla muzyki
 
 

Miejsce spotkania: Centrum NUKAT
Planowany termin: maj 2008

 
     
2.3

Spotkanie bibliotek katalogujących dla RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych)

 
 

z panem Guido Krausem, koordynatorem projektu dla krajów Europy Wschodniej.

 
 

Termin spotkania: zależnie od wizyty p. Krausa w Polsce.

 
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1 Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Amsterdam, 5-10 lipca 2009  
 

Współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów „R”:

 
 
 • Sekcja Bibliotek Naukowych IAML (S. Hrabia przewodniczący Sekcji, prowadzenie dwóch sesji) zaplanowane są dwa referaty uczestników z Polski: dr Aleksandra Patalas (UJ), dr Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
 • Komitet Programowy (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Komitet Prawa Autorskiego (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Projekt RISM – w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba, Elżbieta Wojnowska)
 • Projekt RILM – przedstawienie dokonań Polskiego Komitetu RILM
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML
 
 

Zarząd Sekcji będzie zachęcał bibliotekarzy muzycznych do udziału w Konferencji i do starania się o dofinansowanie udziału z funduszu IAML Outreach Fund wzorem roku 2008.

 
     
4.

Działalność informacyjna

 
4.1 Ankieta „Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce”.  
 

Termin rozesłania ankiet do bibliotek muzycznych: marzec 2009.
Ankietę będzie można wypełnić również przez formularz internetowy. Wyniki ankiet po opracowaniu zostaną opublikowanie na stronie Sekcji.

 
     
4.2 Współpraca w ramach projektu RILM  
 

Opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego przez członków Polskiego Komitetu RILM; poszukiwanie źródeł finansowania projektu.

 
 

Współpraca i wymiana informacji między członkami Komitetu będzie odbywała się drogą elektroniczną.

 
     
4.3 Prowadzenie strony Sekcji i listy dyskusyjnej.  
 

Przygotowanie i publikowanie informacji o bieżącej działalności Sekcji. Opracowanie komunikatów do Zarządu Głównego SBP.

 
     
  Przyjęto za Zebraniu Zarządu Sekcji w dn. 3 grudnia 2008 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.  

aktualizacja: 08.09.2018