Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2011  
     
1.

Zebrania Zarządu
– maj/czerwiec 2011
– październik/listopad 2011

 
     
2. Spotkania robocze, Konferencje  
2.1 V Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia  
 

Miejsce spotkania: Warszawa, Centrum NUKAT, BUW
Termin: maj 2010
Tematyka:

 
 
 • katalogowanie dokumentów dźwiękowych
 • tematy formalne dla muzyki
 • informacyjna na temat katalogowania muzykaliów będących starymi drukami oraz rękopisami
 
  Spotkanie organizowane we współpracy z Centrum NUKAT i Sekcją Fonotek SBP.  
     
2.2

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych

 
 

Miejsce: Katowice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Termin: 24–25 października 2011

 
 

Konferencja przeznaczona dla bibliotek akademii muzycznych i obejmująca problematykę specyficzną dla tych instytucji, m.in.:

 
 
 • problem prawa autorskiego
 • udostępnianie prac magisterskich, doktoratów
 • archiwalia (problem przechowywania nagrań archiwalnych)
 • digitalizacja
 • problematyka komputeryzacji i programów
 • przydatność bibliotek wirtualnych zawierających muzykalia
 
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1

Prace w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML, Przewodniczący Komitetu Programowego)

 
 
 • Uczestnictwo w dwudniowym zebraniu Zarządu Głównego IAML w Londynie w dniach 18-19 lutego 2011
 • Prowadzenie obrad Komitetu Programowego IAML podczas Konferencji IAML w Dublinie, lipiec 2011
 • zorganizowanie i przeprowadzanie procedury zgłaszania referatów oraz przygotowanie programu konferencji IAML 2012 w Montrealu (do grudnia 2011)
 
     
3.2.

Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Dublinie, 24–20 VII 2011

 
 

Współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów RILM i RISM:

 
 
 • w programie na Konferencję IAML w 2011 zaplanowano trzy polskie wystąpienia: referat Jolanty Byczkowskiej-Sztaby (BN) oraz dwie prezentacje posterowe – Hanny Bias (AM Katowice) i Mariusza Wrony (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina).
 • Sekcja Bibliotek Naukowych IAML – prowadzenie sesji na temat zbiorów muzycznych w bibliotekach narodowych (S. Hrabia przewodniczący Sekcji)
 • Projekt RISM – udział obradach w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba, Elżbieta Wojnowska)
 • Projekt RILM – przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiego Komitetu RILM (S. Hrabia, koordynator Projektu RILM w Polsce)
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML podczas Plenarnej Sesji Grup Narodowych IAML (S. Hrabia)
 
 

Zarząd Sekcji będzie zachęcał bibliotekarzy muzycznych do licznego udziału w Konferencji.

 
     
4.

Działalność informacyjna

 
4.1 Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"  
 

Dalsze gromadzenie informacji nadsyłanych przez Biblioteki i publikowanie ich na stronie Sekcji w dziale: http://www.iaml.pl/informator/.

 
4.2 Współpraca w ramach projektu RILM  
 

Opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego przez członków Polskiego Komitetu RILM.

 
 
 • promowanie działalności Komitetu RILM i redakcja strony internetowej Polskiego Komitetu RILM: http://www.iaml.pl/RILM/; rozpowszechnianie informacji o projekcie (m.in. misja, organizacja, zakres tematyczny i czasowy, wyszukiwanie, przesyłanie danych)
 • sporządzenie instrukcji dla autorów, którzy mogą wprowadzać własne abstrakty do bazy RILM Abstracts of Music Literature za pomocą internetowego formularza
 • szukanie nowych ośrodków do współpracy; zaproszenie do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych uczelniach
 • współpraca i wymiana informacji między członkami Komitetu będzie odbywała się drogą elektroniczną
 
     
4.3 Prowadzenie strony Sekcji i listy dyskusyjnej.  
   
4.4

Przygotowanie i publikowanie informacji o bieżącej działalności Sekcji. Opracowanie komunikatów do Zarządu Głównego SBP.

 
     
5. Inne  
 

Kontynuacja współpracy z bibliotekami kościelnymi,jako przygotowanie do przyszłej ogólnopolskiej konferencji (planowanej na rok 2012) o zbiorach kościelnych (tematyka: muzyka kościelna w zbiorach bibliotecznych, jej wykorzystanie w badaniach naukowych i w repertuarze koncertowym i liturgicznym, przechowywanie, udostępnianie i konserwacja).

 
     
  Przyjęto podczas Zebrania Zarządu Sekcji w dniu 23.11.2010 r. w Warszawie.  

aktualizacja: 08.09.2018