Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2012  
     
1.

Zebrania Zarządu

 
 

– maj/czerwiec 2012
– październik/listopad 2012

 
     
2. Spotkania robocze, Konferencje  
2.1 VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia  
 

Miejsce spotkania: Warszawa, Centrum NUKAT, BUW
Termin: maj 2012
Tematyka:

 • tematy formalne dla muzyki
 • katalogowanie dokumentów audiowizualnych
Spotkanie organizowane we współpracy z Centrum NUKAT i Sekcją Fonotek SBP.
 
     
2.2

Konferencja „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach Polskich”

 
 

Miejsce: Gniezno
Termin: 26–28 wrzesień 2012
Organizatorzy: Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy, Archidiecezjalna Komisja Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej w Gnieźnie.

 
 

 

 
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1

Prace w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych

 
 

(Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML, Przewodniczący Komitetu Programowego)

 • organizacja dwudniowego zebrania Zarządu Głównego IAML w Krakowie w dniach 2-3 marca 2012
 • prowadzenie obrad Komitetu Programowego IAML podczas Konferencji IAML w Montrealu, lipiec 2012
zorganizowanie i przeprowadzanie procedury zgłaszania referatów oraz przygotowanie programu konferencji IAML 2013 w Wiedniu (do grudnia 2012)
 
     
3.2.

Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Montreal, 22–27 VII 2012

 
 

Współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów RILM i RISM:

 • Projekt RISM – udział obradach w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba)
 • Projekt RILM – przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiego Komitetu RILM (S. Hrabia, koordynator Projektu RILM w Polsce)
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML podczas Plenarnej Sesji Grup Narodowych IAML (S. Hrabia)
 • prowadzenie sesji „Musical resources in historical context” (S.Hrabia)
 
     
4.

Działalność informacyjna

 
4.1 Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"  
 

Ponowne s kierowanie prośby do bibliotek muzycznych o uzupełnienie danych z ankiety. Dalsze gromadzenie informacji nadsyłanych przez Biblioteki i publikowanie ich na stronie Sekcji w dziale: http://www.iaml.pl/informator/.

 
     
4.2 Współpraca w ramach projektu RILM  
 

Opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego przez członków Polskiego Komitetu RILM.

 • promowanie działalności Komitetu RILM: http://www.iaml.pl/RILM/; rozpowszechnianie informacji o projekcie (m.in. misja, organizacja, zakres tematyczny i czasowy, wyszukiwanie, przesyłanie danych).
 • szukanie nowych ośrodków do współpracy; zaproszenie do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych uczelniach.
 • współpraca i wymiana informacji między członkami Komitetu będzie odbywała się drogą elektroniczną.
 
     
4.3 Prowadzenie strony Sekcji i listy dyskusyjnej.  
   
4.4

Przygotowanie i publikowanie informacji o bieżącej działalności Sekcji. Opracowanie komunikatów do Zarządu Głównego SBP.

 
     
5. Inne  
5.1.

„Zbiory muzyczne w bibliotekach cyfrowych w Polsce” – przeprowadzenie analizy zawartości tematycznej oraz jakości i spójności metadanych. Po konferencji bibliotek akademii muzycznych w Katowicach powstała potrzeba szerszej analizy zawartości muzycznych bibliotek cyfrowych w Polsce. Referat Martyny Darowskiej Digitalizacja zbiorów muzycznych – analiza na podstawie polskich bibliotek cyfrowych ujawnił szereg problemów formalnych np. brak ujednolicenia typu dokumentów. Celem analizy będzie przygotowanie wytycznych dla bibliotek digitalizujących muzykalia.

 
     
5.2.

Aktywizacja młodych bibliotekarzy muzycznych i zachęcenie ich do współpracy w ramach Sekcji Bibliotek Muzycznych, m.in. poprzez udział projektach RILM, „Recent publication in music”.

 
     
  Przyjęto podczas Zebrania Zarządu Sekcji w dniu 14.12.2011 r. w Warszawie.  

aktualizacja: 08.09.2018