Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Warszawa, BUW, 25.01.2007  
     
 

W dn. 25 stycznia 2007 na zaproszenie kol. Piotra Maculewicza w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie robocze Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

Po powitaniu i przyjęciu porządku obrad, podsumowano XI Ogólnopolską Konferencję Bibliotekarzy Muzycznych, która odbyła się w Ciążeniu k/Poznania w dniach 10-12 października 2006. Uznano, że zarówno strona organizacyjna konferencji jak i sprawy merytoryczne, które poruszono podczas obrad stały na wysokim poziomie.

W trakcie obrad poruszono zastępujące sprawy wg plany pracy Sekcji na rok 2007.

Rozpoznanie i rejestracja bibliotek i archiwów muzycznych orkiestr i instytucji muzycznych.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Muzycznych Bibliotek Naukowych w Łańcucie. Propozycja terminu: 17-19 września 2007 (z możliwością przyjazdu 16-go). Zatwierdzono temat konferencji Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce i powołano komitet programowy konferencji wyłoniony z Zarządu Sekcji

Przygotowanie kolejnego zeszytu Biblioteki Muzycznej 2000-2006. Przyjęto harmonogram prac nad realizacją projektu oraz dokonano podziału nadesłanych tekstów do opracowania redakcyjnego (Stanisław Hrabia, Andrzej Jazdon, Piotr Maculewicz, Andrzej Spóz i Maria Wróblewska).

Omówiono stan obecny strony internetowej Sekcji www.iaml.pl; postulowano bieżącą aktualizację i uzupełnianie o informację na temat działalności bieżącej Sekcji.

Dyskutowano na temat przygotowań do Spotkania bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne w NUKAT w dniu 26 lutego 2007 w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie we współpracy z Centrum NUKAT.

Działalność międzynarodowa Sekcji;

  • nowy członek IAML: Biblioteka Instytutu Muzykologii UW
  • współpraca z RILM; omówiono następujące problemy:
    • pozyskanie grupy osób chętnych do współpracy
    • uzupełnienie listy tytułów polskich czasopism muzycznych
    • rozwiązanie problemu tłumaczeń abstraktów

Zgłoszony został postulat przygotowania informacji o naszej Sekcji dla bieżących czasopism i informatorów bibliotekarskich i muzycznych.

Następne spotkanie zaplanowano w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie.

Opracował: Włodzimierz Pigła
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

            (9.02.2007)

 
     

aktualizacja: 28.12.2023