Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

 

 
  Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
 
  (kadencja 2022-2025)  
     
 

Magdalena Wiącek - Przewodnicząca
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Hanna Bias - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Hanna Nizińska - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewa Hauptman-Fischer - Sekretarz
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

 
     
  HONOROWY CZŁONEK ZARZĄDU  
  Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki
 
     
  CZŁONKOWIE  
 

Aleksandra Grochólska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Stanisław Hrabia
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Monika Janowiak-Janik
Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Agnieszka Kubiak
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Ewa Kozłowska
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych

Anna Salamon
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

 
     
  Skład Zarządu w latach 2017-2022  
  Skład Zarządu w latach 2013-2017  
  Skład Zarządu w latach 2009-2013  
  Skład Zarządu w latach 2006-2009  
     

aktualizacja: 28.12.2023