Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

 

 
  Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w l. 2009-2013
 
     
 

Stanisław Hrabia - Przewodniczący
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-033 Kraków ul. Westerplatte 10
tel.: (12) 663 16 73  e-mail: shrabia[at]uj.edu.pl  

Jolanta Byczkowska-Sztaba - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych
- Polskie Centrum RISM
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (22) 608 23 90    e-mail: j.byczkowska[at]bn.org.pl  

Piotr Maculewicz - Wiceprzewodniczący
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych
00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66
tel. (22) 55 25 740      e-mail: p.maculewicz[at]uw.edu.pl

Karolina Skalska - Sekretarz
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (22) 608 23 98   e-mail: k.skalska[at]bn.org.pl

 
     
  HONOROWY CZŁONEK ZARZĄDU  
  Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki
 
     
  CZŁONKOWIE  
 

Iwona Bias
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Ewa Hauptman-Fischer
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Andrzej Jazdon
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Oddział Zbiorów Specjalnych

Ewa Kozłowska
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych

Anna Michalska
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku

Magdalena Wiącek
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 
     

aktualizacja: 08.09.2018