Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
   
Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Répertoire International de Littérature Musicale
Co to jest RILM? » RILM about us

RILM Abstracts of Music Literature to kompleksowa bibliografia piśmiennictwa o muzyce, zawierająca cytaty bibliograficzne, streszczenia i indeksowanie. Obejmuje publikacje we wszystkich typach dokumentów z całego świata na temat muzyki tradycyjnej, popularnej, jazzu, muzyki klasycznej i tematów pokrewnych.

   
Polski Komitet RILM » RILM National Committee of Poland
 
Informacja dla autorów
Polski Komitet RILM zachęca autorów prac muzykologicznych do przesyłania informacji bibliograficznych oraz abstraktów. Dane te można przesyłać bezpośrednio na stronie RILM w dziale Submission.
  Jeśli w bazie RILM znajduje się już opis bibliograficzny pracy, lecz brakuje abstraktu, można go uzupełnić w języku polskim.
Na stronie Submission znajduje się również instrukcja po polsku "Jak napisać abstrakt?" (pdf)
Wyszukiwanie informacji o istniejących rekordach oraz wprowadzanie danych jest możliwe po jednorazowej krótkiej rejestracji.
   
   
Informacja dla bibliotekarzy muzycznych
  Bibliotekarze muzyczni zainteresowani współpracą przy wprowadzaniu danych do RILM proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu RILM w Polsce.
  Zachęcamy do współpracy muzyczne ośrodki akademickie, które wydają publikacje naukowe, szczególnie zeszyty naukowe, materiały pokonferencyjne, ale też prace monograficzne, zbiorowe itp.
   
 

Typy dokumentów będących przedmiotem opisu w bazie RILM:

 • article in a periodical
 • article in a newspaper
 • book: monograph
 • book: collection of essays
 • book: symposium
 • dissertation
 • nondoctoral dissertation
 • music work or commentary (critical editions with editorial commentary)
 • electronic resource
 • article in a collection of essays
 • article in a symposium
 • review
  Dane można wprowadzać do odpowiedniego formularza dla danego typu dokumentu po zalogowaniu się do bazy RILM w dziale Submission.
   
  Zapraszam do współpracy!
   

Stanisław Hrabia
Koordynator Projektu RILM w Polsce

 


aktualizacja: 29.12.2023