Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
 
Sekcja Bibliotek Muzycznych działa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Sekcja skupia różnorodne biblioteki muzyczne, m.in.: Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, oddziały muzyczne bibliotek uniwersyteckich, biblioteki instytutów muzykologii, biblioteki akademii muzycznych, oddziały muzyczne bibliotek publicznych, biblioteki towarzystw muzycznych.
 
     
  Zamierzenia programowe  
 
 • Integracja środowiska bibliotekarzy muzycznych.
 • Organizowanie konferencji i spotkań roboczych.
 • Wspieranie środowiska bibliotekarzy muzycznych w sprawach dotyczących katalogowania muzykaliów, szczególnie we współpracy Narodowym Katalogiem Centralnym NUKAT.
 • Stworzenia płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w zakresie digitalizacji zbiorów muzycznych.
 • Kontynuowanie współpracy międzynarodowej i upowszechnianie jej znaczenia dla rozwoju bibliotekarstwa muzycznego w Polsce.
 • Rozpowszechnianie informacji na temat bieżącej działalności Sekcji.
 • Utrzymanie platformy wymiany informacji między członkami Sekcji.
 • Stworzenie członkom Sekcji możliwości publikacji materiałów pokonferencyjnych i artykułów naukowych.
 • Wspieranie członków Sekcji w realizacji inicjatyw lokalnych i branżowych (np. bibliotek naukowych, bibliotek akademii muzycznych, bibliotek publicznych).
 • Współpraca z Sekcją Fonotek SBP.
 • Współpraca z Zarządem Głównym SBP i Wydawnictwem SBP.
 • Dbałość o dorobek Sekcji oraz propagowanie działalności i dokonań jej założycieli i członków
 
     
  Działalność Sekcji koncentruje się wokół następujących spraw:  
 
 • organizacja konferencji i sympozjów
 • działalność informacyjna dotycząca bibliotek i zbiorów muzycznych
 • przygotowywanie materiałów do publikacji, szczególnie periodyku "Biblioteka Muzyczna"
 • współpraca w zakresie katalogowania muzykaliów
 • współpraca międzynarodowa w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML
  • udział w corocznych kongresach IAML
  • udział w projektach RISM, RILM
  • działalność w ramach Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (Reseach Libraries Branch)
 
  Organizowane wydarzenia »»  
     
  Plany pracy (2007-2013)  
  Plan pracy Sekcji na rok 2013»  
  Plan pracy Sekcji na rok 2012»  
  Plan pracy Sekcji na rok 2011 »  
  Plan pracy Sekcji na rok 2010 »  
  Plan pracy Sekcji na rok 2009 »  
  Plan pracy Sekcji na rok 2008 »  
  Plan pracy Sekcji na rok 2007 »  
     
  Sprawozdania z działalności (2006-2012)  
  Sprawozdanie z działalności za rok 2012»  
  Sprawozdanie z działalności za rok 2011»  
  Sprawozdanie z działalności za rok 2010 »  
  Sprawozdanie z działalności za lata 2006-2009 »  
     
  Zebrania Zarządu Sekcji  
 
Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych odbywają się dwa lub trzy razy w roku w różnych bibliotekach w Polsce, od 2020 roku przeważnie online. Poświęcone są omówieniu bieżącej działalności Sekcji i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
 
     
  2013  
 
 • 18.06.2013 - Biblioteka Narodowa, Warszawa (wspólnie z Sekcją Fonotek SBP)
 
  2012  
 
 • 16.11.2012 - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych (szczegóły »)
 
   
  2011  
 
 • 14.12.2011 - Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki (komunikat »)
 
 
 • 29.06.2011 - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych (komunikat »)
 
  2010  
 
 • 23.11.2010 - Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych (komunikat »)
 • 19.03.2010 - Biblioteka Narodowa, Warszawa (komunikat »)
 
  2009  
 
 • 3.11.2009 - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdańsk (komunikat »)
 • 17.06.2009 - Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (komunikat »)
 
  2008  
 
 • 3.12.2008 - Biblioteka Narodowa, Warszawa (komunikat »)
 • 6.06.2008 - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Katowicach (komunikat »)
 • 7.03.2008 - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, z okazji Spotkania Polskiego Komitetu RILM (komunikat »)
 
  2007  
 
 • 23.11.2007 - Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (komunikat »)
 • 19.06.2007 - Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (komunikat »)
 • 25.01.2007 - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (komunikat »)
 

aktualizacja: 29.12.2023