Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2010  
     
1.

Zebrania Zarządu
– marzec 2010
– październik/listopad 2010

 
     
2. Spotkania robocze:  
2.1 IV Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia  
 

Miejsce spotkania: Warszawa, Centrum NUKAT, BUW
Termin: maj 2010
Tematyka:

 
 
 • Zasady stosowania haseł jhp KABA w funkcji tematu formalnego w opracowaniu dokumentów muzycznych
 • Katalogowanie dokumentów dźwiękowych
 • Uzupełnienia i zmiany do zasad tworzenia tytułu ujednoliconego dla autorskiego utworu muzycznego
 
2.2

Spotkanie bibliotek katalogujących dla RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych)

 
 

z panem Guido Krausem, koordynatorem projektu dla krajów Europy Wschodniej.

 
 

Termin spotkania: zależnie od wizyty p. Krausa w Polsce.

 
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1

Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Moskwa, 27 VI – 2 VII 2010

 
 

Współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów „R”:

 
 
 • Sekcja Bibliotek Naukowych IAML (S. Hrabia przewodniczący Sekcji, prowadzenie trzech sesji) zaplanowane jeden referat uczestnika z Polski: dr hab. Renata Suchowiejsko (UJ)
 • Komitet Programowy (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Komitet Prawa Autorskiego (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Projekt RISM – w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba, Elżbieta Wojnowska)
 • Projekt RILM – przedstawienie dokonań Polskiego Komitetu RILM (S. Hrabia, koordynator Projektu RILM w Polsce)
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML (S.Hrabia)
 
 

Zarząd Sekcji będzie zachęcał bibliotekarzy muzycznych do licznego udziału w Konferencji.

 
     
4.

Działalność informacyjna

 
4.1 Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"  
 

Gromadzenie informacji z ankiet „Biblioteki muzyczne w Polsce” nadsyłanych przez Biblioteki i publikowanie ich na stronie Sekcji w dziale: http://www.iaml.pl/informator/.

 
4.2 Współpraca w ramach projektu RILM  
 

Opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego przez członków Polskiego Komitetu RILM.

 
 
 • Utworzenie strony internetowej Polskiego Komitetu RILM: http://www.iaml.pl/RILM/,
  • Informacje o projekcie (m.in. misja, organizacja, zakres tematyczny i czasowy, wyszukiwanie, przesyłanie danych).
  • Promowanie wśród autorów prac muzykologicznych Projektu RILM oraz zachęcanie ich do przesyłania za pomocą internetowego formularza abstraktów ich prac oraz nowych publikacji.
  • Zaproszenie do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych uczelniach.
 • Współpraca i wymiana informacji między członkami Komitetu będzie odbywała się drogą elektroniczną.
 
4.3 Prowadzenie strony Sekcji i listy dyskusyjnej.  
   
4.4

Przygotowanie i publikowanie informacji o bieżącej działalności Sekcji. Opracowanie komunikatów do Zarządu Głównego SBP.

 
     
5. Działalność wydawnicza  
 

Przygotowanie do wydania siódmego tomu periodyku „Biblioteka Muzyczna” za lata 2007–2009 we współpracy Wydawnictwem SBP. Termin: do końca 2010 roku.
W publikacji znajdą się referaty wygłoszone podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Gdańsku oraz bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2007–2009.

 
     
6. Inne  
 
 • Nawiązanie współpracy z Bibliotekami Kościelnymi
  • Rozesłanie informacji o działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych wraz zaproszeniem do udziału w pracach Sekcji
  • Rozpoczęcie prac nad organizacją wspólnej Konferencji (tematyka: muzyka kościelna w zbiorach bibliotecznych, jej wykorzystanie w badaniach naukowych i w repertuarze koncertowym i liturgicznym, przechowywanie, udostępnianie i konserwacja).
 • Przygotowanie i rozpowszechnienie informacji wśród bibliotekarzy muzycznych na temat „kwaśnego papieru” oraz ochrony zbiorów papierowych.
 • Opracowanie i przyjęcie nowego Regulaminu działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych.
 
     

aktualizacja: 28.12.2023