Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Publikacje  
     
Polish music culture resources in libraries and archives / [editor in chief Stanisław Hrabia ; translation Maria Bysiec] ; SBP Polish Librarians' Association. Warsaw : Publishing House of the Polish Librarians' Association; 2018.

Publikacja wydana z okazji Kongresu IAML Kraków 2019.

 
 
 
50 lat Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 1964-2014 / [oprac. Hanna Bias, Iwona Bias, Stanisław Hrabia]. Warszawa : Wydawnictwo SBP; 2014, 28 s.

Publikacja wydana z okazji Obchodów Jubileuszu 50-lecia Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Warszawie, 23-24.09.2014.

 
 
 
     
 
 
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library » spisy treści [wol. 1-7]  
     
 
 
     
Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach,
red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, 433 s.
 
  spis treści »  
     
 

Książka, którą z radością oddajemy do rąk Czytelników, powstała jako owoc II Konferencji „Muzyka w Kulturze Europejskiej” odbywającej się w dniach 17–19 września 2007 roku w Muzeum-Zamku w Łańcucie, zorganizowanej pod hasłem „Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce” przez Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polską Grupę Narodową IAML oraz Bibliotekę Muzeum–Zamku w Łańcucie. Wygłoszone wówczas referaty, w nowej redakcji, niekiedy istotnie poszerzone, składają się na treść niniejszej publikacji. Jej zasadniczym celem jest ukazanie problematyki i zakresu obecnie prowadzonych prac związanych z gromadzeniem, katalogowaniem, opisem i badaniem zbiorów muzycznych w archiwach i bibliotekach polskich oraz pozostających w orbicie polskiej kultury muzycznej.

Książka dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwszą tworzą rozprawy poświęcone charakterystyce zbiorów i pojedynczych źródeł muzycznych. Artykuły tu zebrane dotyczą zagadnień obejmujących zarówno szeroki zakres czasowy (począwszy od wieku szesnastego, a na dwudziestym skończywszy), jak i terytorialny (omawiane są źródła z terenów obecnej i dawnej Rzeczpospolitej, a także wybrane zbiory poloników zgromadzone na terenie Słowacji i Francji). W drugiej części punkt ciężkości przenosi się na problemy współczesnego bibliotekarstwa muzycznego w kontekście zmian technologicznych i zadań nowoczesnej biblioteki. (ze wstępu)

 
     
 
 
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000-2006. Warszawa 2008.  
  red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz  
  współpr. red. Jolanta Byczkowska-Sztaba, Andrzej Jazdon, Piotr Maculewicz, Maria Wróblewska  
   
     
 

Ukazał się kolejny tom cyklicznego wydawnictwa Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML „Biblioteka Muzyczna 2000–2006”. Zawiera on wybór referatów wygłoszonych podczas czterech konferencji:

 1. X Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Katowicach,
  24-26 września 2001,
 2. Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych z Bibliotek Publicznych w Warszawie, 7-9 października 2002,
 3. Konferencji Muzykologicznej „Dzisiejszy kształt polskiej muzyki religijnej” w Gnieźnie, 21-22 listopada 2003,
 4. XI Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu,
  10-12 października 2006.

Artykuły zostały podzielone na cztery działy tematyczne:

 1. zbiory w kontekście badań nad życiem muzycznym różnych ośrodków,
 2. kompozytorzy, muzycy, badacze, miłośnicy i kolekcjonerzy zbiorów muzycznych,
 3. kolekcje dźwiękowe,
 4. wspomnienia o tych, którzy odeszli.

Uzupełnieniem zeszytu jest obszerna bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce obejmująca lata 2000–2006 opracowana przez Andrzeja Spóza.

Bieżący tom „Biblioteki Muzycznej” ukazuje wkład środowiska bibliotekarzy muzycznych do badań nad historią polskiej kultury muzycznej na przestrzeni stuleci, zaś zamieszczone w nim zestawienie bibliograficzne gromadzi w jednym miejscu rozproszone informacje o toczących się pracach badawczych w Polsce, opartych na zbiorach i kolekcjach przechowywanych w najrozmaitszych bibliotekach w kraju i za granicą. Mamy głęboką nadzieję, że adresatem książki będą nie tylko bibliotekarze muzyczni, ale również muzykolodzy i historycy, dla których zawarte tu informacje ułatwią dostęp do interesujących a nieznanych im materiałów źródłowych. (ze wstępu)

Zamówienia pisemne, telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną można kierować do:

Wydawnictwo SBP
Dział Promocji i Kolportażu
02-086 Warszawa
Al. Niepodległości 213
Tel. (0-22) 825-50-24
Fax (0-22) 825-53-49
e-mail: sprzedaz_sbp@wp.pl
str. 304, cena 40 zł.

 
     
 
 
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 1996-1999. Warszawa 2004.  
     
 
 
     
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1964-2004. Music Libraries Section at the Polish Librarians Association. Materiały z konferencji 20−22 października 2004. Księga Pamiątkowa dedykowana Marii Prokopowicz. Red. Andrzej Spóz, Piotr Maculewicz. Warszawa 2005.  

aktualizacja: 28.12.2023