Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000-2006  
  red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz  
  współpr. red. Jolanta Byczkowska-Sztaba, Andrzej Jazdon, Piotr Maculewicz, Maria Wróblewska  
  Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
  Od Redakcji 7
     
  I.  
  Ewa Hauptman-Fischer Działalność kapeli cysterskiej w Pelplinie oraz twórczość lokalnych kompozytorów – próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany zbiór osiemnastowiecznych muzykaliów 9
     
  Małgorzata Witowska Dzieje ruchu śpiewaczego w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej 23
     
 

Andrzej Jazdon O masonach i muzyce

41

     
  Ewa Bielińska-Galas Zespół tabulatur lutniowych z Krzeszowa 49
     
  Zenobia Lidia Pszczółkowska Zbiory muzyczne w rękopisach Biblioteki Gdańskiej PAN 55
     
  Małgorzata Mazikiewicz Kolekcja starych druków muzycznych w zbiorach Książnicy Pomorskiej 67
     
  Elżbieta Cieślak Stare druki muzyczne w Bibliotece Gdańskiej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 77
     
  Ewa Kozłowska Dziewiętnastowieczne druki muzyczne Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 83
     
  Małgorzata Mazikiewicz Zbiory muzyczne biblioteki Marienstifts-Gymnasium w zasobie Oddziału Muzycznego Książnicy Pomorskiej 91
     
  Małgorzata Mazikiewicz Zbiory muzyczne Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 95
     
  II.  
  Agnieszka Kubiak Wolfgang Amadeus Mozart w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN 101
     
  Lilianna M. Moll Proweniencja Sechste Sinfonie in c-moll „König Lear” Heinricha Schulza-Beuthen 107
     
  Małgorzata Witowska Spuścizna Stefana Mariana Stoińskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej 119
     
  Lilianna M. Moll Rękopis „Wielkiej Modlitwy” Mariana Stoińskiego w zbiorach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej 133
     
  Ilona Lewandowska Stefan Burhardt ojcem kolekcji polonezów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 141
     
  Eulalia Ryszkowska Zbiór nut Henrietty Bąkowskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy 151
     
  Elżbieta Jasińska-Jędrosz Korespondencja Karola Prosnaka 163
     
  Sylwia Heinrich Pamiątki po Wandzie Landowskiej – dar Theo van Hasselta 169
     
  Elżbieta Jasińska-Jędrosz Spuścizna Stanisława Golachowskiego, jako ważne uzupełnienie Archiwum Karola Szymanowskiego 175
     
  Anna Michalska Henryk Skirmuntt – zapomniany poeta i kompozytor 183
     
  III.  
  Katarzyna Janczewska-Sołomko Kolekcja wałków fonograficznych w warszawskiej Bibliotece Narodowej 193
     
 

Katarzyna Janczewska-Sołomko Religijne polonika fonograficzne do 1918 roku

199
     
  Hanna Nizińska Kolekcja etnomuzykologicznych nagrań dźwiękowych w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu 209
     
  Maria Wojciechowicz Kolekcja fonograficzna „Polskich Nagrań”. Profesjonalne nośniki dźwięku 219
     
  Gwidona Kempińska Płytoteka w Bibliotece Raczyńskich 229
     
  IV.  
  Andrzej Spóz Wspomnienie o Marii Prokopowicz (24 III 1916 – 2 IV 2006) 231
     
  Włodzimierz Pigła Wanda Bogdany-Popielowa (25 V 1928 – 31 VII 2005) 241
     
  Andrzej Drożdż Wspomnienie o Marku Stachyrze (6 II 1967 – 9 VII 2006) 245
     
  V.  
  Andrzej Spóz Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2000–2006 249
     

 


aktualizacja: 08.09.2018