Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Warszawa, BN, 3.12.2008  
     
 

3 grudnia 2008 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyło się trzecie w tym roku zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji, otwierając zebranie, podziękował koleżance Marii Wróblewskiej z Biblioteki Narodowej za zorganizowanie spotkania.

Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

1. Podsumowanie udziału polskich bibliotekarzy w Konferencji IAML w Neapolu, w dn. 20-25 lipca 2008 r. W konferencji wzięło udział 8 osób z Polski:

 • Iwona Bias, Agnieszka Górniak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego),
 • Violetta Borowa-Surowiec, Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina),
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba (Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych),
 • Stanisław Hrabia (Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • Piotr Maculewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Zbiorów Muzycznych),
 • ks. Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

  W tym roku odbywały się wybory przewodniczących Sekcji i Komitetów. Stanisław Hrabia został wybrany na stanowisko przewodniczącego Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (Research Libraries Branch) na trzyletnią kadencję.

2. Podsumowanie działalność Polskiego Komitetu RILM. Komitet przygotował polską wersję językową oficjalnej strony RILM, dostępną na: www.rilm.org oraz instrukcję „Jak napisać abstrakt”.

3. Opracowanie ankiety do bazy bibliotek muzycznych w Polsce. Celem ankiety jest zebranie podstawowych danych o bibliotekach i zbiorach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o archiwach i spuściznach kompozytorów i muzyków. Szczegółowa informacja na temat ankiety będzie wysłana do biblioteki z początkiem 2009 roku.

4. Informacja na temat przygotowania do wydania materiałów pokonferencyjnych z Łańcuta. Publikacja, pod red. Aleksandry Patalas i Stanisława Hrabiego, będzie wydana przez "Musica Iagellonica" do końca 2008 roku.

5. Przyjęto plan pracy na rok 2009. Najważniejszymi punktami planu są:

 • organizacja XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku w dniach 4-6 listopada 2009 roku. Konferencja będzie organizowana wspólnie z Sekcją Fonotek SBP,
 • udział w Konferencji IAML w Amsterdamie, 5-10 lipca 2009,
 • opracowanie i udostępnienie w Internecie danych z ankiety o bibliotekach i zbiorach muzycznych w Polsce.

6. Zarząd Sekcji przyjął stanowisko wyrażające poparcie dla działalności Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie. »

Następne Zebranie Zarządu odbędzie się w kwietniu 2009 roku w Warszawie.

            (13.12.2008)

 
     

aktualizacja: 28.12.2023