Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
     
 

Dnia 29 czerwca 2011 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się pierwsze w br. zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

1. Podsumowanie prac związanych z wydaniem kolejnego tomu Biblioteki Muzycznej 2007-2009. Publikacja obejmuje teksty dotyczące naszej Sekcji oraz Bibliografię piśmiennictwa nt. bibliotekarstwa muzycznego za lata 2007-2009. Periodyk spotkał się z pozytywnym odbiorem w środowisku muzykologicznym oraz bibliotekarskim. Tytuł można nabyć w Wydawnictwie SBP
(http://www.sbp.pl/wydawnictwa).

2. Podsumowanie prac nad organizacją V Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, które odbyło się 30-31 maja 2011 r. w Centrum NUKAT przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Spotkanie miało charakter warsztatowy, dotyczyło opracowania formalnego dokumentów dźwiękowych. Spotkanie było oficjalnym przejawem współpracy Sekcji Bibliotek Muzycznych oraz Sekcji Fonotek. Zwrócono uwagę na powiększające się grono corocznych uczestników spotkań roboczych. W tegorocznym Spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób. Podkreślono potrzebę organizowania takich spotkań ze względu na to, że niektóre biblioteki muzyczne dopiero teraz przechodzą na format MARC21.

Zaproponowano tematykę kolejnego spotkania w 2012 r., które ma dotyczyć opracowania formalnego muzycznych nagrań video oraz tematów formalnych.

3. Zreferowano stan prac nad organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych w Katowicach. Konferencja odbędzie się 25-26 października 2011 r., a organizatorami są Akademia Muzyczna w Katowicach i Sekcja Bibliotek Muzycznych. Tematyka spotkania jest skierowana przede wszystkim do bibliotek akademii i uniwersytetów muzycznych i oscyluje wokół zagadnień specyficznych dla tej grupy bibliotek, tj. prawa autorskiego, udostępniania prac magisterskich i doktorskich, opracowania i przechowywania nagrań archiwalnych, opracowania spuścizn kompozytorskich, komputeryzacji procesów bibliotecznych, digitalizacji, wykorzystania bibliotek wirtualnych i baz danych. Zarząd dokonał przyjęcia referatów zgłoszonych na konferencję, rozplanował orientacyjny przebieg spotkania oraz imprez towarzysząc. Wstępny program konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Katowicach i stronie internetowej Sekcji Bibliotek Muzycznych.

4. Przygotowania do udziału w konferencji IAML w Dublinie, 24-29.07.2011. Stanisław Hrabia bierze udział w pracach organizacyjnych Konferencji IAML w Dublinie jako Przewodniczący Komitetu Programowego. W tegorocznej konferencji będzie uczestniczyło 6 osób z Polski; wystąpienia będą mieli:

  • Jolanta Byczkowska-Sztaba, referat: The music manuscripts and old-print music collection from the Archive of the Cistercian Abbey in Mogiła near Kraków ,
  • Hanna Bias, prezentacja posterowa: Wojciech Kilar, the Silesian composer, as an example of archive study of his film activities ,
  • Mariusz Wrona, prezentacja posterowa: Chopin-Sampler – between tradition and modernity .

5. Stanisław Hrabia zrelacjonował działalność Polskiej Grupy Narodowej IAML. Od ubiegłego roku do IAML dołączyły dwie biblioteki muzyczne z Polski: Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Podsumowano działalność Polskiego Komitetu RILM. Podkreślono zaangażowanie w prace nad projektem RILM Abstracts of Music Literature bibliotek akademii muzycznych z Katowic, Bydgoszczy, Wrocławia i Krakowa.

7. Omówiono plany organizacji wspólnej konferencji Sekcji Bibliotek Muzycznych z bibliotekami kościelnymi.

8. Karolina Skalska zdała relację ze swojego wystąpienia pt. „Biblioteki muzyczne”, które zorganizowano w ramach spotkań Koła SBP przy Bibliotece Narodowej. Spotkanie odbyło się 9 marca br., a podjęta tematyka dotyczyła ogólnych informacji o bibliotekach muzycznych.

9. Stanisław Hrabia zrelacjonował swoje wystąpienie w dn. 31 maja br. pt. International Association of Music Libraries – IAML w ramach cyklu Klub pod Otwartą Księgą, spotkań Koła SBP przy BUW, poświęconych stowarzyszeniom, których Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jest członkiem. Na spotkaniu była obecna pani dyrektor Biblioteki mgr Ewa Kobierska-Maciuszko.

 
     
 
Karolina Skalska
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML
(Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych, Biblioteka Narodowa)
 
     

 


aktualizacja: 28.12.2023