Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 2007-2009  
  red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz  
  Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 7
     
  Karolina Skalska Kolekcje muzyczne na przestrzeni wieków, czyli kilka słów o tworzeniu bibliotek muzycznych 9
     
  Jolanta Woźniak Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku 23
     
  Danuta Szlagowska „Danziger Bestand” w Staatsbibliothek zu Berlin Preussische Kulturbesitz - Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv 93
     
  Ewa Hauptman-Fischer Kolekcja osiemnastowiecznych rękopisów muzycznych Braci Czeskich z Niesky w zbiorach BUW 57
     
  Hanna Nizińska Polskie druki muzyczne z XIX wieku w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu 69
     
  Jolanta Byczkowska-Sztaba Zbiory muzyczne w Muzeum Polskim w Ameryce. Spuścizna Antoniego Małłka i jego rodziny 87
     
  Mariusz Wrona Chopin 2010. Kolekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina u progu obchodów dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora 111
     
  Andrzej Jazdon Archiwum Profesora Adolfa Chybińskiego 123
     
  Elżbieta Jasińska-Jędrosz Wojciech Łukaszewski — postać, którą warto przybliżyć 133
     
  Jeremiusz Glensk Polonika w prywatnej kolekcji muzykaliów Ewy i Jeremiusza Glensków z Poznania 145
     
  Liliana Bether Kolekcja mikrofilmów prof. Kurta von Fischera — źródła rękopiśmienne
i drukowane
167
     
  Małgorzata Witowska O współpracy Pomorskiego i Śląskiego Związku Kół Śpiewaczych 189
     
  Marta Walkusz Problem praw autorskich dla dokumentów udostępnianych w bibliotece cyfrowej 207
     
  Magdalena Gaisek Digitalizacja a nowe rozwiązania systemowe na przykładzie programu Athena obsługującego Cyfrową Bibliotekę Polskiej Piosenki 219
     
  Anna Michalska „...najbardziej intrygował mnie człowiek, mniej — wytwory jego rąk”. Jerzy Marian Michalak. «Od Förstera do Frühlinga. Przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego Gdańska» 231
     
  Stanisław Hrabia Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP — Polskiej Grupy Narodowej IAML w latach 2007–2009 237
     
  Sylwia Heinrich Agnieszka Mietelska-Ciepierska (20 X 1939 – 14 I 2008) 255
     
  Andrzej Spóz Bibliografia bibliotekarstwa muzycznego w Polsce za lata 2007–2009 i uzupełnienia za lata 2000–2006 257

 


aktualizacja: 08.09.2018