Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
  Warszawa, BP m.st. Warszawy, 17.06.2009  
     
 

17 czerwca 2009 roku w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji, na początku zebrania podziękował kol. Ewie Kozłowskiej za zaproszenie i zorganizowanie spotkania.

W Zebraniu, oprócz członków Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych, brali również udział przedstawiciele Sekcji Fonotek: kol. Katarzyna Janczewska-Sołomko - Przewodnicząca i kol. Agnieszka Gołębiowska - Sekretarz.

Przedmiotem obrad były następujące sprawy:

1. Przygotowania do organizacji XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek w Gdańsku (4-6 XI 2009).
W kwietniu 2009 r. rozesłano zaproszenie do zgłaszania propozycji referatów i komunikatów. Nadeszło 26 zgłoszeń, które zostały przyjęte przez uczestników zebrania i uporządkowane w sesjach tematycznych. W drugim dniu Konferencji, 5 XI, zaplanowano tematykę Fonotek, po południu zaś odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze obu Sekcji. Kol. Anna Michalska przedstawiła informacje na temat organizacji obrad, koncertu oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

2. Ankieta „Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce”
Informację przedstawił kol. Piotr Maculewicz. Ankieta, jako formularz on-line, została uruchomiona na stronie Sekcji 14 kwietnia 2009 r. Pierwsze wyniki ankiet będą opublikowane na stronie przed Konferencją w Gdańsku.

3. Sprawy wydawnicze.
Nakładem wydawnictwa Musica Iagellonica ukazały się materiały pokonferencyjne z Łańcuta.
Zbiory europejskiej kultury muzycznej w polskich bibliotekach i archiwach, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, 433 s.
Publikacja otrzymała dofinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Podsumowanie III Spotkania Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia.
Kolejne już Spotkanie robocze odbyło się w Centrum NUKAT 25 maja 2009 r. Tematem spotkania były następujące zagadnienia: 1) nowe zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego, w związku z opublikowaniem na stronie Centrum NUKAT tekstu Aneks. Tytuł ujednolicony autorskiego utworu muzycznego. Zasady tworzenia hasła oraz 2) kontynuacja problematyki tematów formalnych dla muzyki. W Spotkaniu wzięło udział 53 osób z całej Polski oraz pracownicy Centrum NUKAT i BUW.
Zgłoszono potrzebę zorganizowania kolejnego Spotkania za rok poświęconego zagadnieniom katalogowania dokumentów dźwiękowych.

6. Udział w Konferencji IAML w Amsterdamie, 5-10 lipca 2009.
W Konferencji planuje wziąć udział 9 osób z Polski: Iwona Bias, Monika Bieda, Agnieszka Górniak (AM, Katowice), Stanisław Hrabia, Aleksandra Patalas (Instytutu Muzykologii UJ, Kraków), Magdalena Jamroży, Mariusz Wrona (NIFC, Warszawa), Piotr Maculewicz (BUW, Warszawa), ks. Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii, KUL JPII). Zostaną wygłoszone trzy polskie referaty: Aleksandry Patalas, Mariusza Wrony i Piotra Maculewicza.

Dwie biblioteki zapisały się do IAML: Biblioteka Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (po kilkuletniej przerwie).

7. Omówiono zamierzenia programowe do planu pracy Sekcji na lata 2009-2013. Są to:

 1. Integracja środowiska bibliotekarzy muzycznych.
 2. Organizowanie konferencji i spotkań roboczych.
 3. Wspieranie środowiska bibliotekarzy muzycznych w sprawach dotyczących katalogowania muzykaliów, szczególnie we współpracy Narodowym Katalogiem Centralnym NUKAT.
 4. Stworzenia płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w zakresie digitalizacji zbiorów muzycznych.
 5. Kontynuowanie współpracy międzynarodowej i upowszechnianie jej znaczenia dla rozwoju bibliotekarstwa muzycznego w Polsce.
 6. Rozpowszechnianie informacji na temat bieżącej działalności Sekcji.
 7. Utrzymanie platformy wymiany informacji między członkami Sekcji.
 8. Stworzenie członkom Sekcji możliwości publikacji materiałów pokonferencyjnych i artykułów naukowych.
 9. Wspieranie członków Sekcji w realizacji inicjatyw lokalnych i branżowych (np. bibliotek naukowych, bibliotek akademii muzycznych, bibliotek publicznych).
 10. Współpraca z Sekcją Fonotek SBP.
 11. Współpraca z Zarządem Głównym SBP i Wydawnictwem SBP.
 12. Dbałość o dorobek Sekcji oraz propagowanie działalności i dokonań jej założycieli i członków w kontekście obchodzonej w 2009 roku 45 rocznicy jej powstania i zbliżającego się jubileuszu 50-lecia.

Następne zebranie odbędzie się w 3 listopada 2009 r. przed Konferencją w Gdańsku.

 
     
 
(30.09.2009)
 

aktualizacja: 28.12.2023