Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
III Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia
 
 

Warszawa, Centrum NUKAT (BUW), 25 maja 2009 r., godz. 11.00

 
     
 

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT (www.nukat.edu.pl)
oraz
Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
– Polska Grupa Narodowa IAML

 
 
zapraszają na
 
 

 

 
 

III Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia,
które odbędzie się w Centrum NUKAT, w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie, 25 maja 2009 roku, o godz. 11.00, w sali nr 256.

 
     
 

W tym roku organizatorzy zapraszają do uczestnictwa bibliotekarzy katalogujących nie tylko druki muzyczne, ale również dokumenty dźwiękowe, gdyż tematem spotkania będą następujące zagadnienia:

 
     
 

1) nowe zasady tworzenia tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego, w związku z opublikowaniem na stronie Centrum NUKAT tekstu Aneks. Tytuł ujednolicony autorskiego utworu muzycznego. Zasady tworzenia hasła. [http://www.nukat.edu.pl/nukat/book/TytulUjedno_090126.pdf].

 
  Wzorem ubiegłego roku prosimy wszystkich katalogujących muzykalia o wcześniejsze zgłaszanie wszelkich uwag i pytań dotyczących tego zagadnienia (bezpośrednio na adres email: Stanisław Hrabia – shrabia@uj.edu.pl). W czasie spotkanie będzie okazja do dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami.  
     
 

2) kontynuacja problematyki tematów formalnych dla muzyki.

 
     
 

Program Spotkania

 
     
 

Prowadzenie: Maria Burchard (Kierownik Centrum NUKAT)

 
     
  11.00-12.30  

Zasady tworzenia hasła tytułu ujednoliconego dla autorskiego utworu muzycznego Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii UJ)

 
     
12.30-13.00 - przerwa na kawę  
     
13.00-14.30    
Opracowanie dokumentów muzycznych w jhp KABA z wykorzystaniem haseł w funkcji tematu formalnego Maria Nasiłowska (NUKAT)  
     
Komunikat o bieżących pracach w Centrum NUKAT Magdalena Rowińska (NUKAT)  
     
14.30-15.00  
Dyskusja końcowa i zakończenie spotkania.  
     
 

Zgłoszenie uczestnictwa

 
     
 

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać do dnia 8 maja 2009 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym (NUKAT_Zgloszenie_Muzykalia_2009.rtf)
na adres e-mail p. Ewy Fibinger: e.fibinger@uw.edu.pl

 
     
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt instytucji delegującej.

 
     
 

Kontakt:
Ewa Fibinger
e.fibinger@uw.edu.pl
Centrum NUKAT
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel. (22) 55 25 351, 55 25 655

 
     

 


aktualizacja: 08.09.2018