Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat ze Spotkania Polskiego Komitetu RILM  
 

7.03.2008

 
     
 

7 marca 2008 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się zebranie Polskiego Komitetu RILM Abstracts of Music Literature. W spotkaniu brali udział bibliotekarze z 13 bibliotek: Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu, Bibliotek Akademii Muzycznych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia, Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Biblioteki Publicznej w Opolu. Spotkaniu przewodniczył Stanisław Hrabia z Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ, koordynator Projektu RILM w Polsce.

Projekt RILM powstał w 1966 roku pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML i Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego. RILM gromadzi dane bibliograficzne w 140 językach z 60 krajów świata. Z bazy RILM-online korzystają tysiące użytkowników - studentów, muzykologów, muzyków, wydawców muzycznych oraz naukowców innych dziedzin.

Polski Komitet reaktywował swoją działalność po kilku latach przerwy. Celem działania Komitetu jest bieżące opracowywanie i przesyłanie danych bibliograficznych na temat literatury muzycznej do Centrali RILM w Nowym Jorku. Zebranie w Warszawie miało na celu prezentację metod wprowadzania rekordów bibliograficznych i abstraktów do bazy RILM.  Planuje się opracowanie literatury publikowanej w kilkunastu muzycznych czasopismach naukowych i popularno-naukowych, publikacjach wydawanych przez ośrodki muzykologiczne, Akademie Muzyczne i inne ośrodki naukowe i kulturalne. Podczas spotkania dokonano podziału literatury pomiędzy uczestników projektu oraz określono zasady współpracy i wymiany informacji na temat opracowywanej literatury.

Działalność Polskiego Komitetu RILM przyczyni się z pewnością do upowszechnienia w świecie polskiego dorobku naukowego z dziedziny muzyki, a baza RILM on-line stanie dla polskich użytkowników ważnym narzędziem informacyjnym.

Ośrodki zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z koordynatorem Projektu.

 
     
  Stanisław Hrabia
Koordynator Projektu RILM w Polsce
Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ
 
  Kraków, 12 marca 2008 r.  

aktualizacja: 08.09.2018