Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Warszawa, Biblioteka WTM, 23.11.2007  
     
 

W dniu 23 listopada 2007 r. w siedzibie Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego (Warszawa, ul. Zakroczymska 2) odbyło się trzecie w tym roku zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu Sekcji Stanisław Hrabia (Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ).

W toku spotkania poruszono następujące kwestie:

1) Podsumowanie Konferencji "Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce" (Łańcut, 17-19 września 2007); w konferencji uczestniczyło 70 uczestników z 26 instytucji; ustalono, iż materiały pokonferencyjne będą opublikowane we współpracy z Instytutem Muzykologii UJ – współorganizatorem konferencji – i wydawnictwem Musica Iagellonica.

2) Wydanie kolejnego zeszytu "Biblioteki Muzycznej" za lata 2000-2006; zeszyt ma się ukazać się w I kwartale 2008 w Wydawnictwie SBP.

3) Współpraca międzynarodowa:

  • a) udział przedstawicieli Polski w konferencji IAML w Sydney (1-6 lipca 2007); relację z konferencji przedstawili: Jolanta Byczkowska-Sztaba (BN) i Stanisław Hrabia.
  • b) zaprezentowano ustalenia z Centralą RILM Abstracts of Music Literature w Nowym Yorku w zakresie współpracy bibliotekarzy i muzykologów polskich przy opracowaniu abstraktów dotyczących publikacji polskich muzycznych. Omówiono zasady wprowadzania danych do bazy edytorskiej IBIS, która ma być udostępniona członkom Polskiego Komitetu RILM (http://www.rilm.org/poland.html),
  • c) omówiono problemy współpracy międzynarodowej w zakresie projektu RISM z Centralą w Szwajcarii,
  • d) udział polskich bibliotekarzy muzycznych z kolejnej konferencji IAML w Neapolu (20-25 lipca 2008); dyskutowano na temat pomocy, jakiej może udzielić Polska Grupa Narodowa IAML w uzyskaniu dotacji na wyjazd w ramach IAML Outreach Fund.

4) Działalność informacyjna Sekcji:

  • a) założenie listy dyskusyjnej poświęconej zagadnieniom bibliotekarstwa muzycznego. Lista jest dostępna pod adresem bibmuz@googlegroups.com. Szczegółowe zasady uczestnictwa zamieszczono na stronie http://www.iaml.pl/,
  • b) opracowanie przez kol. Andrzeja Spóza bibliografii piśmiennictwa dotyczącego bibliotek muzycznych za lata 2000-2006 (praca będzie opublikowana w zeszycie "Biblioteka Muzyczna 2000-2006"),
  • c) aktualizacja danych przewodnika Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce (Warszawa 1998); dane będą sukcesywnie gromadzone i udostępniane na stronie internetowej Sekcji.

5) Podsumowanie pracy Sekcji w roku 2007 i przygotowanie planu pracy na rok 2008. Wśród najważniejszych zadań jest zorganizowanie kolejnego spotkania bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne w NUKAT oraz zorganizowanie szkolenia współpracowników RILM.

Na zakończenie, gospodarz spotkania – kol. Andrzej Spóz, przekazał wszystkim członkom Zarządu faksymilowe wydania monografii Ignacy Dobrzyński autorstwa syna kompozytora Bronisława (oryginał wydany w 1893 roku; obecne wznowienie z komentarzami i indeksami pod auspicjami zespołu Camerata Vistula).

Opracowali:
Stanisław Hrabia (Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP)
i Włodzimierz Pigła (Sekretarz)

            (30.11.2007)

 
     

aktualizacja: 28.12.2023