Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
  Kraków, Instytut Muzykologii UJ, 19.06.2007  
     
 

W dniu 19 czerwca 2007 r. w siedzibie Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu Sekcji Stanisław Hrabia (kierownik Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ). W toku spotkania poruszono następujące kwestie:

  • Udział delegatów z Polski w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Sydney (1–6 lipca 2007) Jolanty Byczkowskiej-Sztaba (BN) oraz Stanisława Hrabiego (UJ).
  • Zgłoszenie udziału Polskiej Grupy Narodowej IAML w nowym projekcie IAML Access to Music Archives (Dostęp do Archiwów Muzycznych), dotyczącym rejestracji różnorodnych archiwów muzycznych na całym świecie
  • Reaktywacja Polskiego Komitetu RILM. Do udziału w pracach nad rejestracją bieżącej literatury o muzyce dla projektu RILM zgłosiło się 7 osób; oczekuje się włączenia do prac Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersyteckiej i Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu. Zatwierdzono 14 tytułów polskich czasopism muzycznych oraz 8 tytułów wydawnictw nieperiodycznych, które będą opracowywane dla RILM.
  • Przygotowania do krajowej konferencji „Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce”, zaplanowanej w dniach 17–19 września 2007 w Łańcucie jako II edycja konferencji „Muzyka w kulturze europejskiej”
  • Publikacja kolejnego zeszytu wydawnictwa Sekcji Biblioteka Muzyczna 2000-2006; ustalono, że publikacja, zawierająca referaty z Krajowych Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych z Katowic (2001) i Ciążenia (2006), ukaże się pod koniec 2007 r.
  • Zorganizowanie dwudniowego zebrania bibliotekarzy muzycznych katalogujących w NUKAT (I kwartał 2008) ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek Akademii Muzycznych oraz poprzedzającego je zebrania roboczego (w mniejszym gronie) nt. bieżących problemów katalogowania druków muzycznych (IV kwartał br.)
  • Kolejne zabranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP zaplanowano na III kwartał br. w Warszawie, w Bibliotece, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.

Opracował: Włodzimierz Pigła
Sekretarz Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP
– Polskiej Grupy Narodowej IAML

            (25.06.2007)

 
     

aktualizacja: 28.12.2023