Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2013  
     
1.

Zebrania Zarządu

 
 

– maj/czerwiec 2013
– październik 2013

 
     
2. Konferencje  
2.1 XIII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych  
 

Miejsce: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Termin: 21–23 października 2013
Organizatorzy: Biblioteka Główna AM w Bydgoszczy, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP oraz Sekcja Fonotek SBP

 
     
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1

Prace w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych

 
 

(Stanisław Hrabia, wiceprzewodniczący IAML, Przewodniczący Komitetu Programowego)

 • udział w Posiedzeniu Zarządu Głównego IAML w Goteborgu (Szwecja) w dniach 1-2 marca 2012
 • prowadzenie obrad Komitetu Programowego IAML podczas Konferencji IAML w Wiedniu, lipiec 2013
 
     
3.2.

Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Wiedeń, 28 VII – 2 VIII 2013

 
 

Czynne uczestnictwo polskich bibliotekarzy w konferencji:

 • przyjęte referaty: Hanna Bias (Bibioteka Główna Akademii Muzycznej w Katowicach), Justyna Szombara (Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I. J. Paderewskiego, Instytut Muzykologii UJ, Kraków), Renata Suchowiejko (Instytut Muzykologii UJ, Kraków)
 • przyjęte plakaty: Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Weronika Witczak i Izabella Butkiewicz (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa), Mariusz Wrona (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa)
 • prowadzenie sesji naukowych „Music manuscripts: ways to approach”, „Libraries in musical dissemination” (Stanisław Hrabia)
 • Projekt RISM – udział obradach w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba)
 • Projekt RILM – przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiego Komitetu RILM (Stanisław Hrabia, koordynator Projektu RILM w Polsce)
 • przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML podczas Zabrania Plenarnego Przedstawicieli Grup Narodowych IAML (Stanisław Hrabia)
 • prowadzenie sesji plenarnej „Information session” (Stanisław Hrabia).
 
     
4.

Działalność informacyjna

 
4.1 Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"  
 

Dalsze gromadzenie i aktualizacja informacji nadsyłanych przez Biblioteki i publikowanie ich na stronie Sekcji w dziale: http://www.iaml.pl/informator/.

 
     
4.2 Współpraca w ramach projektu RILM  
 

Opracowywanie bibliografii polskiego piśmiennictwa muzycznego przez członków Polskiego Komitetu RILM.

 • promowanie działalności Komitetu RILM: http://www.iaml.pl/RILM/; rozpowszechnianie informacji o projekcie (m.in. misja, organizacja, zakres tematyczny i czasowy, wyszukiwanie, przesyłanie danych).
 • szukanie nowych ośrodków do współpracy; zaproszenie do współpracy bibliotekarzy z bibliotek akademickich w celu wprowadzania do bazy RILM danych o publikacjach wydawanych w ich macierzystych uczelniach.
 • współpraca i wymiana informacji między członkami Komitetu będzie odbywała się drogą elektroniczną.
 
     
4.3 Prowadzenie strony Sekcji i listy dyskusyjnej.  
   
4.4

Przygotowanie i publikowanie informacji o bieżącej działalności Sekcji. Opracowanie komunikatów do Zarządu Głównego SBP.

 
     
5. Publikacje  
5.1.

Przygotowanie do publikacji materiałów z Konferencji „Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach Polskich” w Gnieźnie.

 
     
  Przyjęto podczas Zebrania Zarządu Sekcji w dniu 16.11.2012 r. w Warszawie.  

aktualizacja: 28.12.2023