Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
  Działalność Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP  
     
  Plan pracy Sekcji na rok 2008  
     
1.

Zebrania Zarządu
– luty/marzec 2008
– maj/czerwiec 2008 (Katowice, Biblioteka Główna Akademii Muzycznej)
– listopad 2008

 
     
2. Konferencje, Narady, Spotkania robocze:  
2.1 Spotkanie Polskiego Komitetu RILM  
 

Miejsce spotkania: Warszawa
Planowany termin: luty/marzec 2008
Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zasad współpracy oraz prezentacji sposobów wprowadzania danych do bazy edytorskiej RILMu o nazwie IBIS. W czasie spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

 
 
 • prezentacja bazy IBIS on-line,
 • typy dokumentów w bazie IBIS,
 • sposoby wyszukiwania danych,
 • wprowadzanie rekordów,
 • wyjaśnienia do instrukcji dla wprowadzających dane,
 • ustalenia na temat podziału literatury do opracowania.
 
     
2.2 II Spotkanie bibliotekarzy muzycznych katalogujących druki muzyczne w NUKAT  
  Cel spotkania:  
 
 • omówienie bieżących problemów przy katalogowaniu nut
 • stosowanie i tworzenie tytułu ujednoliconego dla utworu muzycznego – omówienie nietypowych druków muzycznych
 • muzyczne hasła przedmiotowe dla formy i gatunku
 • dyskusja nad zagadnieniami przesłanymi wcześniej od uczestników spotkania
 
 

Miejsce spotkania: Centrum NUKAT
Planowany termin: kwiecień/maj 2008

 
     
2.3

Spotkanie bibliotek katalogujących dla RISM (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych)

 
 

Cel spotkania:

 
 
 • prezentacja nowego interfejsu do wprowadzania danych
 • formy dalszej współpracy bibliotek
 
  Termin: październik/listopad 2008  
     
2.4 Przygotowania do organizacji XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Gdańsku w 2009 r.:  
 
 • miejsce konferencji: Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • ustalenie terminu
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie do Programów Operacyjnych
 • zarysowanie tematyki
 
     
3.

Działalność międzynarodowa

 
3.1 Udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Neapol, 20-25 lipca 2008  
 

Współpraca z IAML w ramach Sekcji, Komitetów i Projektów „R”:

 
 
 • Sekcja Bibliotek Naukowych IAML (S. Hrabia wiceprzewodniczący Sekcji)
 • Komitet Programowy (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Komitet Prawa Autorskiego (S. Hrabia, członek Komitetu)
 • Projekt RISM – w ramach działalności Polskiego Centrum RISM przy BN (Jolanta Byczkowska-Sztaba, Elżbieta Wojnowska)
 • Projekt RILM – przedstawienie dokonań Polskiego Komitetu RILM
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML
 
  Zarząd Sekcji będzie zachęcał bibliotekarzy muzycznych do udziału w Konferencji i do starania się o dofinansowanie udziału z funduszu IAML Outreach Fund  
     
4.

Działalność wydawnicza

 
  Przygotowanie do wydania materiałów pokonferencyjnych z Konferencji „Muzyka w kulturze europejskiej”: Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce we współpracy w Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
     
5. Inne  
5.1 Działalność informacyjna Sekcji:  
 
 • prowadzenie i aktualizacja strony Sekcji ( www.iaml.pl)
 • prowadzenie listy dyskusyjnej
 
     
5.2 Rozpoczęcie prac nad korektą przewodnika „Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce”:  
 
 • powołanie komitetu redakcyjnego
 • przygotowanie ankiety dla bibliotek
 • opracowanie formy opublikowania danych (wersja drukowana, lub wersja on-line).
 
     
  Przyjęto za Zebraniu Zarządu Sekcji w dn. 23 listopada 2007 r. w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie.  

aktualizacja: 08.09.2018