Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
  Gdańsk, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, 3.11.2009  
     
 

3 listopada 2009 r. w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku odbyło się drugie w tym roku zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych.

W zebraniu wzięli udział:

 • Stanisław Hrabia, Przewodniczący
 • Jolanta Byczkowska-Sztaba, Wiceprzewodnicząca
 • Iwona Bias
 • Andrzej Jazdon
 • Ewa Kozłowska
 • Anna Michalska
 • Andrzej Spóz
 • Maria Wróblewska

oraz z ramienia Sekcji Fonotek SBP Katarzyna Janczewska-Sołomko – Przewodnicząca Sekcji Fonotek.

1. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad.
Stanisław Hrabia otworzył zebranie i przywitał uczestników spotkania, dziękując za organizację kol. Annie Michalskiej. S. Hrabia zwrócił uwagę, że jest to ostatnie zebranie Zarządu w kadencji 2006-2009.

2. Ze względu na obecność kol. Katarzyny Janczewskiej-Sołomko przystąpiono najpierw do punktu 4 porządku obrad: Omówienie porządku Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 5 XI 2009 r.

Przyjęto porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz ustalono zasady głosowania i składania wniosków. Stanisław Hrabia przedstawi podczas Zebrania podstawowe założenia przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów Programu działania SBP na lata 2009-2013 oraz Strategię SBP na lata 2010-2021. Na tej podstawie zaprezentuje plan pracy Sekcji Bibliotek Muzycznych na lata 2009-2013, który będzie przedmiotem ogólnej dyskusji.

3. Podsumowanie udziału w Konferencji w Amsterdamie w 5-10 lipca 2009 r.
3.1. W Konferencji IAML wzięło udział 9 osób z Polski:

 • Iwona Bias, Monika Bieda, Agnieszka Górniak (AM, Katowice),
 • Stanisław Hrabia, Aleksandra Patalas (Instytutu Muzykologii UJ, Kraków),
 • Magdalena Jamrozy, Mariusz Wrona (NIFC, Warszawa),
 • Piotr Maculewicz (BUW, Warszawa),
 • ks. Dariusz Smolarek (Instytut Muzykologii, KUL).

3.2. W programie Konferencji znalazły się trzy polskie referaty:

 • Aleksandry Patalas (Musica Claromontana - music in the greatest Marian sanctuary in Poland: attributions, forms, style, exchange of repertoire),
 • Mariusza Wrony (Chopin 2010 - an der Schwelle zum 200. Jahrestag seines Geburtstages)
 • Piotra Maculewicza (PL Wru & PL Wu - music manuscripts from Lower Silesia in the University Libraries of Wroclaw and Warsaw. Cataloguing project and its results).

3.3. Stanisław Hrabia, jako przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych IAML (Research Libraries Branch) prowadził dwie sesje. Uczestniczył ponadto w zebraniu roboczym Komitetu Programowego IAML (Programme Committee) i Copyright Committee. W zebraniu roboczym Polskiego Komitetu RILM uczestniczyli Agnieszka Górniak i Stanisław Hrabia.

3.4. Stanisław Hrabia został zgłoszony przez Sekretarza Generalnego IAML, Rogera Flury, jako kandydat na stanowisko wice-przewodniczącego Zarządu Głównego IAML w wyborach w roku 2010.

4. Komunikat z przygotowań do XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek w Gdańsku (4-6 XI 2009).

Kol. Anna Michalska oceniła, że przygotowania do Konferencji przebiegły bardzo sprawnie, przy pomocy organizacyjnej i finansowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Stanisław Hrabia podziękował kol. Annie Michalskiej za zaangażowanie w organizację Konferencji.

5. Stanisław Hrabia złożył wniosek, aby uhonorować kol. Andrzeja Spóza, Kierownika Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, byłego przewodniczącego Sekcji, tytułem „Honorowego Członka Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP”, w uznaniu jego wieloletniej, ofiarnej pracy dla Sekcji oraz wielkich zasług dla bibliotekarstwa muzycznego.
Wniosek został przyjęty przez aklamację przez wszystkich obecnych członków Zarządu. Kol. Andrzej Spóz podziękował za wyróżnienie, wspominając okres współpracy z Marią Prokopowicz, Karolem Musiołem, Kornelem Michałowskim i Krzysztofem Mazurem oraz lata działalności w Sekcji.

6. Na zakończenie ostatniego Zebrania Zarządu w kadencji 2006-2009 Przewodniczący, Stanisław Hrabia podziękował indywidualnie każdemu Członkowi Zarządu za współpracę oraz za organizację kolejnych zebrań w poszczególnych miastach.

 
     
 
(8.11.2009)
 

aktualizacja: 08.09.2018