Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Andrzej Spóz Honorowym Członkiem Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
     
 

3 listopada 2009 r. podczas ostatniego Zebrania Zarządu Sekcji poprzedniej kadencji przyjęto wniosek, aby uhonorować kol. Andrzeja Spóza, Kierownika Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki, długoletniego członka Zarządu Sekcji, tytułem „Honorowego Członka Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP”, w uznaniu jego wieloletniej, ofiarnej pracy dla Sekcji oraz wielkich zasług dla bibliotekarstwa muzycznego. Wniosek został przyjęty przez aklamację przez wszystkich członków Zarządu.

Kol. Andrzej Spóz w latach 1983-1987, 1987-1991, 1996-2001 był przewodniczącym Sekcji, pełnił ponadto funkcje zastępcy sekretarza (1977-1980, 1980-1983) i wiceprzewodniczącego (1991-1996, 2001-2006). Jest związany z Sekcją od samego początku jej istnienia, kiedy to współpracował z Marią Prokopowicz, Karolem Musiołem, Kornelem Michałowskim i Krzysztofem Mazurem. Andrzej Spóz jest autorem pierwszego sprawozdania z „I Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Muzycznych SBP w Katowicach” („Bibliotekarz” 1966 nr 7/8, s. 232–234.).

Jest też autorem i redaktorem licznych prac naukowych, bibliograficznych i katalogów (m.in. Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach biblioteki, muzeum i archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki (współ aut. Irena Spóz), Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, 2000; Warszawskie Towarzystwo Muzyczne : 1871-1971, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971; Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce : przewodnik (współaut. Maria Prokopowicz, Włodzimierz Pigła), Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1998; Mieczysław Karłowicz 1876-1909 : katalog tematyczny dzieł i bibliografia, współaut. Barbara Chmara-Żaczkiewicz, Kornel Michałowski, Kraków, PWM, 1986; Stefan Burchardt, Polonez : katalog tematyczny. T. 2, 1792-1830, T. 3, 1831-1981 / Stefan Burchardt (współpr. i red. z Marią Prokopowicz). Kraków, PWM, 1976, 1985). Jest współredaktorem periodyku „Biblioteka Muzyczna. Music Library” i zarazem autorem zawartej w kolejnych rocznikach periodyku Bibliografii bibliotekarstwa muzycznego w Polsce.

Składamy serdeczne podziękowanie kol. Andrzejowi Spózowi za jego oddanie dla bibliotek muzycznych. Jest dla nas wielkim autorytetem w sprawach zawodowych, dobrym i serdecznym kolegą.

Życzymy naszemu Drogiemu Koledze - Honorowemu Członkowi Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wielu dalszych sukcesów, pomyślności w życiu osobistym oraz dużo zdrowia.

Stanisław Hrabia
Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

 
     
 
(8.11.2009)
 

aktualizacja: 28.12.2023