Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

 

 
  Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w l. 2017-2022
 
     
 

Hanna Bias - Przewodnicząca
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
e-mail: h.bias[at]am.katowice.pl

Ewa Hauptman-Fischer - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Magdalena Wiącek - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Ewa Kozłowska - Sekretarz
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych

 
     
  HONOROWY CZŁONEK ZARZĄDU  
  Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki
 
     
  CZŁONKOWIE  
 

Aleksandra Górka
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych

Stanisław Hrabia
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Agnieszka Kubiak
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Hanna Nizińska
Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wioletta Trawicka
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Marta Walkusz
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 
     
  Skład Zarządu w latach 2013-2017  
  Skład Zarządu w latach 2009-2013  
  Skład Zarządu w latach 2006-2009  
     

aktualizacja: 15.05.2023