Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

 

 
  Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w l. 2006-2009
 
     
 

Stanisław Hrabia - Przewodniczący
Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
(sprawy międzynarodowe, kontakty z IAML)
31-033 Kraków ul. Westerplatte 10
tel.: (12) 663 16 73  e-mail: shrabia[at]uj.edu.pl  

Jolanta Byczkowska-Sztaba - Wiceprzewodnicząca
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych
- Polskie Centrum RISM
(projekt RISM)
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (22) 608 23 90    e-mail: j.byczkowska[at]bn.org.pl  

Piotr Maculewicz - Wiceprzewodniczący
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych
(automatyzacja, strona internetowa)
00-312 Warszawa, ul. Dobra 56/66
tel. (22) 55 25 740      e-mail: p.maculewicz[at]uw.edu.pl

Włodzimierz Pigła - Sekretarz
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Muzycznych
(projekty RILM, RIPM)
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213
tel. (22) 608 23 92    e-mail: w.pigla[at]bn.org.pl

 
     
  CZŁONKOWIE  
     
  Iwona Bias
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Katowicach
(archiwa)

Andrzej Jazdon
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Oddział Zbiorów Specjalnych
(biblioteki uniwersyteckie, projekty RILM, RIPM)

Ewa Kozłowska
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych
(biblioteki publiczne)

Anna Michalska
Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku
(biblioteki akademii muzycznych)

Andrzej Spóz
Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki
(sprawy wydawnicze)

Maria Wróblewska
Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych
(współpraca z Sekcją Fonotek SBP)
 
     

aktualizacja: 08.09.2018