Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
     
  Ks. Dariusz Smolarek, Międzynarodowa Konferencja IAML. Neapol, 20-25 lipca 2008, "Additamenta Musicologica Lublinensia", Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Rok 4/2008, nr 1 (4),
s. 211-232.
 
  (przedruk za zgodą autora)  
     
     
     
     
     
     

 


aktualizacja: 08.09.2018