Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Komunikat z udziału polskich przedstawicieli w Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Moskwie (27.6.-2.7.2010).

 
 
 
     
 

W tegoroczna Konferencja IAML odbyła się w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2010 roku w Moskwie. Wzięło w niej udział ok. 250 uczestników z 37 krajów.
Polskę reprezentowało 5 osób: Jolanta Byczkowska-Sztaba z Centrum RISM BN, dr hab. Renata Suchowiejko i Stanisław Hrabia z Instytutu Muzykologii UJ oraz Weronika Witczak i dr Mariusz Wrona z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Sekcja Bibliotek Naukowych IAML

Stanisław Hrabia, przewodniczący Sekcji Bibliotek Naukowych (Research Libraries Branch) prowadził trzy sesje. W czasie jednej z nich, zatytułowanej „Sources, Performances, Musical Life”, referat Henryk Wieniawski’s concert performances in Russia wygłosiła dr hab. Renata Suchowiejko. Wystąpienie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

RILM

Odbyło się spotkanie robocze narodowych Komitetów RILM Abstracts of Music Literature. Stanisław Hrabia przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od lipca 2009 do czerwca 2010. Polski Komitet RILM został wymieniony w tym roku wśród pięciu najbardziej aktywnych komitetów wprowadzających dane do bazy RILM.

RISM

Jolanta Byczkowska-Sztaba uczestniczyła w spotkaniach roboczych Komitetu Międzynarodowego Inwentarza Źródeł Muzycznych RISM. Ważnym wydarzeniem Konferencji było oficjalne udostępnienie bazy rękopisów muzycznych RISM-online (http://opac.rism.info/).

Wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczących IAML

W czasie Konferencji ogłoszono wyniki wyborów na przewodniczącego oraz czterech wiceprzewodniczących IAML. Przewodniczącym został Roger Flury z Biblioteki Narodowej Nowej Zelandii, dotychczasowy Sekretarz Generalny IAML.

 
  Wiceprzewodniczącymi IAML zostali:  
 
  • Johan Eeckeloo (Royal Conservatoire Brussels)
  • Antony Gordon (British Library Sound Archive)
  • Stanisław Hrabia (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński), któremu Zarząd IAML powierzył również funkcję Przewodniczącego Komitetu Programowego IAML.
  • Jutta Lambrecht ( Westdeutscher Rundfunk (WDR) Köln)
 
     
  (8.7.2010)  

 


aktualizacja: 08.09.2018