Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych – relacja

 
     
 

W dniach 25-26 października 2011 r. w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych. Konferencja została zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej w Katowicach i Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP – Polską Grupę Narodową IAML. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach prof. Tomasz Miczka. W zastępstwie Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbiety Stefańczyk słowo do uczestników skierowała Przewodnicząca Okręgu Śląskiego SBP, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP Sylwia Błaszczyk z Biblioteki Śląskiej.

 
     
 
 
     
 

Inicjatywa Iwony Bias, Dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach – Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej, zorganizowania konferencji bibliotekarzy z Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem całego środowiska. W konferencji wzięło udział 37 osób z 19 bibliotek. Byli to przede wszystkim bibliotekarze Akademii Muzycznych z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (wraz z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku). W konferencji uczestniczyli też bibliotekarze z bibliotek uniwersyteckich (Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedry Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), bibliotek publicznych (Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie), Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie oraz bibliotek szkół muzycznych w Będzinie, Katowicach i Zabrzu.

 
     
 

W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące organizacji archiwów muzycznych, udostępniania zbiorów w kontekście stosowania prawa autorskiego, digitalizacji kolekcji muzykaliów oraz komputeryzacji bibliotek muzycznych. W czasie każdej sesji dużo czasu poświęcano na dyskusję, co sprawiło, że chwilami konferencja miała formę warsztatów, pozwalających na wymianę doświadczeń i formułowanie propozycji dalszej współpracy, m.in. w zakresie koordynacji prac nad digitalizacją zbiorów muzycznych.

 
     
 
 
     
 

Uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Organów Śląskich, po którym oprowadzał prof. Julian Gembalski. Wieczorem miał miejsce Koncert muzyki Aleksandra Glinkowskiego i Witolda Szalonka w wykonaniu Tomasza Miczki (obój), Gabrieli Szendzielorz-Jungiewicz (fortepian), Andrzeja Junkiewicza (fortepian) oraz Kwartetu Śląskiego.

 
     
 

Konferencja odbyła się w miejscu szczególnym, ważnym dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa muzycznego. Z Biblioteką Akademii Muzycznej w Katowicach związany był współzałożyciel Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP Karol Musioł. Warto przypomnieć, że to w Katowicach dniach 9-12 grudnia 1965 roku odbył się I Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy Muzycznych. Karol Musioł był też bardzo zaangażowany w pracę na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML. To właśnie on był inicjatorem powołania w 1970 roku w Lipsku, najpierw Podkomisji Bibliotek Konserwatoriów i Wyższych Szkół Muzycznych, a następnie Sekcji Bibliotek Wyższych Szkół Muzycznych IAML oraz jej pierwszym przewodniczącym (do 1978 roku). Tegoroczne spotkanie w Katowicach jest potwierdzeniem kontynuacji tamtej idei

 
     
 
 
     
 

Organizatorzy przygotowali galerie zdjęć oraz repozytorium prezentacji, które znajdują się pod następującymi adresami:

 
     
 
 
   
     
 

Gratulujemy Bibliotekarzom z Akademii Muzycznej w Katowicach znakomitej organizacji Konferencji oraz dziękujemy za stworzenie miłej, koleżeńskiej atmosfery.

 
     
 

Stanisław Hrabia

 
 

(15.11.2011)

 

 


aktualizacja: 08.09.2018