Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
Konferencja IAML, Wiedeń, 28 VII - 2 VIII 2013
Call for papers
Call for posters
 
 
 
 

Komitet Programowy IAML ogłosił nabór referatów (Call for papers) na sesje Komisji i Sekcji Branżowych oraz plakatów (Call for posters) na sesje posterowe w czasie Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML w Wiedniu w dniach 28 lipca – 2 sierpnia 2013 roku.

Zachęcamy wszystkich bibliotekarzy muzycznych do zgłaszania propozycji referatów lub plakatów na Konferencję IAML w Wiedniu.

Tematyka referatu może dotyczyć konkretnych kolekcji muzycznych, osób związanych kulturą muzyczną lub obejmować zagadnienia ogólne bibliotekarstwa muzycznego. Ze względu na to, że Konferencja odbędzie się w Wiedniu, mile widziane są również referaty na temat muzycznych związków z Austrią.

Prezentacja w formie plakatu może dotyczyć m.in.: projektów badawczych lub katalogowych, innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych, ciekawych osiągnięć z zakresu bibliotekarstwa muzycznego i nowych technologii. Prezentacja plakatu odbywa się w czasie specjalnie zorganizowanej wystawy. Autor prezentacji pełni funkcję przewodnika, komentując przedstawione zagadnienie i odpowiadając na ewentualne pytania uczestników.

 
     
 
 
     
 

Zgłoszenie referatu i plakatu odbywa się poprzez stronę internetową IAML:

Call for papers – Vienna 2013 [http://www.iaml.info/en/node/757],
Formularz internetowy do wysyłania zgłoszeń referatów:
http://www.iaml.info/activities/conferences/call_for_papers

Call for posters – Vienna 2013 [http://www.iaml.info/en/node/758],
Formularz internetowy do wysyłania zgłoszeń plakatów:
http://www.iaml.info/activities/conferences/call_for_poster_sessions

Termin wysyłania propozycji upływa: 15 listopada 2012 roku.
Potwierdzenie przyjęcia referatu lub plakatu nastąpi do 20 stycznia 2013 roku.

 
     
 
 
     
 

Konferencja IAML w 2013 roku odbywa się bardzo blisko Polski, co powinno być dla całego naszego środowiska bibliotekarzy muzycznych dodatkową zachętą. Mam wielką nadzieję, że skorzystamy z tej niepowtarzalnej okazji i Polska Grupa Narodowa IAML będzie silnie reprezentowana.

Przypominamy, że bibliotekarze z Polski (referenci jak i uczestnicy) mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyjazdu w ramach Funduszu IAML Outreach. Szczegóły znajdują się na stronie IAML: http://www.iaml.info/en/organization/committees/outreach

Osoba zgłaszająca się na Konferencję nie musi reprezentować instytucji należącej do IAML. Jednocześnie zachęcam te Biblioteki, które jeszcze nie należą do IAML, aby wpisały się do Stowarzyszenia.
Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania i służę pomocą we wszystkich sprawach związanych z wysyłaniem zgłoszeń jak i uczestnictwem w Konferencji IAML [ ].

 
     
     
  Stanisław Hrabia  
  Przewodniczący Komitetu Programowego IAML  
 
(14.10.2012)
 

 


aktualizacja: 28.12.2023