Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 
 
 
Pamięć o nim jest wciąż żywa!
 
 

85. rocznica urodzin Karola Musioła.

 
     
 

8 marca obchodziliśmy 85. rocznicę urodzin Karola Musioła. Pamięć o nim jest wciąż żywa! Karol Musioł - filolog sięgający do zagadnień literatury niemieckiej, znawca muzyki operowej, bibliotekarz, bibliofil, badacz kultury Śląska, wielki miłośnik muzyki i sztuki, pasjonat z charakteru, badacz z powołania.

Jest to postać bardzo dobrze znana środowisku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (od 1958 roku Dyrektor Biblioteki Głównej), jak również kręgom bibliotekarskim. Mówiono o nim, że jest owładnięty pasją – pasją działania, odkrywania, tworzenia.

Urodził się 8 marca 1929 roku w Mikulczycach na Śląsku. W 1954 roku został członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przez 10 lat od 1956 do 1966 był przewodniczącym Sekcji Bibliotek Naukowych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach. Uczestniczył w spotkaniach, konferencjach i zjazdach organizowanych przez Zarząd Okręgu. Zapoznawał się z problemami nurtującymi bibliotekarstwo polskie, przedstawiał własne poglądy, a w swych wystąpieniach poruszał sprawy związane z bibliotekarstwem muzycznym. W latach 1976-1979 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SBP.

Karol Musioł był współzałożycielem Sekcji Bibliotek Muzycznych, które zostało powołane przez Zarząd Główny SBP 12 czerwca 1964 roku. W 1973 wybrano go jej sekretarzem. Na zebraniu zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych 5 marca 1965 roku zapadła decyzja o zorganizowaniu przez Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach I Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy Muzycznych, na którym wspólnie wytoczono linie przyszłej działalności Sekcji. Zjazd, który był pierwszą tego typu imprezą w Polsce odbywał się od 9 do 11 grudnia 1965 roku i zgromadził około stu uczestników. Cytat fragmentu recenzji: „i wszystko począwszy od referatów, poprzez koncert i wystawy, a skończywszy na bufecie – naprawdę na znakomitym poziomie”. W tym roku Karol Musioł świętowałby 50 lat działalności Sekcji Bibliotek Muzycznych, w której skład Komitetu Organizacyjnego wszedł wspólnie z Marią Prokopowicz, Kornelem Michałowskim, Krzysztofem Mazurem.

W 1976 roku Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach była organizatorem II Sympozjum Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych. Obrady poświęcone bieżącym zagadnieniom bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa muzycznego miały miejsce 27, 28, 29 września w Katowicach oraz 30 września w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Uczestniczyło w nich ponad 50 przedstawicieli polskich bibliotek muzycznych i oddziałów muzycznych bibliotek uniwersyteckich oraz 20 gości zagranicznych z Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Radzieckiego. Gościem honorowym Sympozjum był sekretarz generalny IAML pan Anders Löhn ze Szwecji.

28 marca 1980 roku Karol Musioł objął funkcję przewodniczącego Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML, którą pełnił do końca życia.

Opisana została zaledwie część jego działalności i jego pasji. Wierzył, że muzyka znajdzie należne jej miejsce w sercach i umysłach społeczeństw. Odszedł od nas 31 października 1982 roku i jak napisał Ryszard Gabryś „Był indywidualnością przemożną i niekonwencjonalną, a jeśli powtórzymy, że również niezastąpioną, akurat tutaj nie będzie to przemówieniowy frazes”.

Minęły już 32 lata od śmierci Karola Musioła ale w naszych sercach pozostaje on niezapomniany. W 1995 roku Biblioteka Główna katowickiej Akademii Muzycznej, nadała swej Czytelni imię Karola Musioła. Osoby z różnych środowisk zwiedzając Bibliotekę mają okazję usłyszeć o postaci jaką był Karol Musioł oraz zobaczyć obraz olejny autorstwa śląskiego grafika i malarza Jana Nowaka, podarowany przez żonę Danutę, na którym umieszczono postać doktora oraz cztery symboliczne elementy: w prawym dolnym rogu Śląsk - Kopalnia Mikulczyce w Zabrzu, w której Karol Musioł jako kilkunastoletni młodzieniec pracował; w prawym górnym rogu Salzburg – miasto, które uhonorowało go tytułem członka „Mozarteum” ; w lewym dolnym rogu budynek Opery w Bayreuth – gdzie otrzymał Złoty Medal Wagnerowski w oraz w lewym górnym rogu gmach Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie spędził 25 lat swego pracowitego życia.
 
     
 

Hanna Bias

 
     
 
(11.03.2014)
 

 


aktualizacja: 08.09.2018