Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP w Poznaniu

 
     
 

4 lutego 2016 roku w Bibliotece Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. Wybór Poznania na miejsce obrad był związany powstaniem na terenie Kampusu UAM nowego budynku Wydziału Historycznego i otwarciem na początku roku akademickiego 2015/2016 nowej Biblioteki Wydziałowej. W strukturze tej Biblioteki znajduje się Sekcja Muzykologii, dawna Biblioteka Katedry Muzykologii UAM.

 
     
 
 
 

Członkowie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych przed Czytelnią Muzykaliów.

 

 
 

Przedmiotem obrad były m.in. następujące sprawy:

 
     
 
  1. Omówienie działalności Sekcji w roku 2015. Dokonano podsumowania VII Spotkania Roboczego Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia w Warszawie (Centrum NUKAT, 26-27 X 2015). W Spotkaniu organizowanym we współpracy z Centrum NUKAT wzięło udział 59 bibliotekarzy z 35 instytucji z całej Polski; tematyka Spotkania poświęcona była m.in. dokumentom audiowizualnym. Sprawozdanie zostało opublikowane w „Tytule Ujednoliconym”, nr 1(18) 2016, s. 7-8.
    Międzynarodowa aktywność Sekcji w roku 2015 dotyczyła współpracy przy przygotowaniu programu i udziału 7 uczestników (w tym 4 prelegentów) w Konferencji IAML/IMS w Nowym Yorku w dniach 21-26 czerwca 2015 roku. Szczegółowa relacja była prowadzona na profilu Sekcji na Facebooku.
  2. Przygotowanie do publikacji materiałów pokonferencyjnych w ramach periodyku „Biblioteka Muzyczna”. W zaplanowanych woluminach znajdą się wybrane referaty z kilku ostatnich konferencji organizowanych przez Sekcję w Gnieźnie, Bydgoszczy i Warszawie.
  3. Działalność międzynarodowa. Stanisław Hrabia, Przewodniczący Komitetu Programowego IAML, omówił przygotowania do Kongresu IAML, który odbędzie się w Rzymie w dniach 3-9 lipca 2016. Z roku na rok wzrasta aktywność polskich bibliotekarzy muzycznych i muzykologów w Kongresach IAML. Do programu tegorocznego Kongresu zostało włączonych 11 referatów i 2 plakaty z Polski. Szczegółowy program znajduje się na stronie IAML: http://www.iaml.info/congresses/2016-rome.
    Omówiono również polską aktywność w ramach projektów bibliograficznych RILM Abstracts of Music Literature i RISM (Répertoire International des Sources Musicales); podkreślono powołanie nowego Ośrodka RISM przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  4. Podjęto przygotowania do organizacji Konferencji poświęconej zagadnieniom spuścizn muzycznych, a planowanej w grudniu 2016 roku w Warszawie; szczegóły zostaną podane wkrótce.
  5. Omówiono stan prac nad projektem „Polskie czasopisma muzyczne w bibliotekach cyfrowych”. Celem projektu jest wspieranie procesu digitalizacji czasopism muzycznych oraz opracowanie pełnego wykazu tytułów dostępnych online. Wyniki prac można obejrzeć na stronie Sekcji pod adresem: http://www.iaml.pl/czasopisma/tabela.htm.
 
     
 

Po zakończeniu obrad zaplanowano zwiedzanie Biblioteki. Przewodnikiem była Hanna Nizińska – Kierownik Sekcji Muzykologii. Ważnym kryterium organizacji nowej biblioteki było uwzględnienie specyfiki zbiorów muzycznych. Zbiory te, podobnie jak zbiory pozostałych sekcji – prahistorii, etnologii i antropologii kulturowej, historii, wschodoznawstwa – zostały umieszczone w osobnej części otwartego magazynu; dodatkowo muzykalia – druki muzyczne i dokumenty audiowizualne – w specjalnej Czytelni, wyposażonej w stanowiska do odsłuchu. Wszyscy zwiedzający byli pod wielkim wrażeniem nowej Biblioteki, jak i dokonań organizacyjnych całego zespołu bibliotekarzy.

 
     
  Członkowie Zarządu wyrażają serdeczne podziękowanie za zaproszenie do Poznania dla Pani Bogusławy Szylin – Kierownik Biblioteki Wydziału Historycznego UAM oraz dla naszych Koleżanek – Hanny Nizińskiej i Liliany Bether za organizację wizyty i gorące przyjęcie.  
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
(7.02.2016)
 

 


aktualizacja: 08.09.2018