Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML Rzym 2016

 
     
 

W dniach 3-8 lipca 2016 roku w Auditorium Parco della Musica w Rzymie odbył się 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML. Uczestniczyło w nim ponad 350 delegatów z 36 krajów, w tym wyjątkowo liczna grupa z Polski – 18 osób reprezentujących 9 instytucji: Bibliotekę Narodową (Sonia Wronkowska), Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (Magdalena Borowiec, Aleksandra Górka, Ewa Hauptman-Fischer, Piotr Maculewicz, Katarzyna Spurgjasz), Akademie Muzyczne w Gdańsku (Paweł Nodzak, Marta Walkusz), Katowicach (Hanna Bias, Iwona Bias) i Krakowie (Czesława Zawrotniak), Uniwersytet Jagielloński (Marek Bebak, Stanisław Hrabia), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Alina Mądry, Hanna Nizińska, Magdalena Walter-Mazur), Bibliotekę Gdańską PAN (Agnieszka Kubiak) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (ks. Dariusz Smolarek). W Kongresie uczestniczył również Marek Żebrowski z Los Angeles - Dyrektor Polish Music Center, Thornton School of Music, University of Southern California.

 
     
 
 
     
  Uczestnicy z Polski bardzo aktywnie uczestniczyli w obradach Kongresu – wygłosili 10 referatów, zaprezentowali 2 plakaty podczas sesji posterowej oraz prowadzili 2 sesje tematyczne i spotkania robocze.  
     
 

Referaty:

Sonia Wronkowska (Biblioteka Narodowa, Warszawa): The Strategies for cataloging derivative works of early music: Theoretical background and consequences

Paweł Nodzak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdańsk): Blind students in the music academies. How Stanisław Moniuszko Academy of Music coped with their studies

Alina Mądry (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Katedra Muzykologii, Poznań): Probleme mit der Zuordnung in polnischen Sammlungen von Musikalien aus dem 18. Jahrhundert

Ewa Agnieszka Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych): Italian Baroque music in the Cistercian Monastery in Lubiąż. New research

Marek Bebak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków): Do we know the true version of music by Francesco Gigli (~1600-1657)? The musical sources in libraries in Poland and abroad: Types, chronology and geography

Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Katowice): Following Jan Reszke (aka Jean de Reszke, Giovanni di Reschi). From the research on the provenance of historical musical prints and musical manuscripts in the Karol Szymanowski Academy of Music Library in Katowice

Katarzyna Spurgjasz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych): Vivaldi, or not Vivaldi – That is the question. When a librarian discovers a second copy of a unicum

Magdalena Walter-Mazur (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Katedra Muzykologii, Poznań): The manuscripts of symphonies written down by Sandomierz Benedictine nuns. Some peculiarities of their repertoire and performance practice

Marta Walkusz (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki, Gdańsk): From the Italian land to Poland. Polish-Italian cultural, artistic and educational relationships based on the content of music collections donated to the Main Library of Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk

Agnieszka Kubiak (Biblioteka Gdańska PAN): From Venice to Gdańsk: Georg Knoff's collection of printed music

 
     
  W programie Kongresu było też wystąpienie Marka Żebrowskiego (Polish Music Center, Thornton School of Music, University of Southern California, Los Angeles): Polish Music Center at USC and its unique manuscript collection.  
     
 

Plakaty:

Czesława Zawrotniak (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej, Kraków): “The song is good at everything…": The Library of the Polish Song

Hanna Nizińska (Biblioteka Wydziału Historycznego Uniwersytetu A. Mickiewicza, Sekcja Muzykologii, Poznań): The microfilm collection of Prof. Kurt von Fischer – Italian handwritten and printed sources

Prowadzenie sesji i spotkań roboczych:

Stanisław Hrabia (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii, Kraków)
Cross-searching for data
Outstanding personalities and music collections
IAML Forum of Commissions and Professional Branches
IAML Forum of National Representatives

 
     
 

Jak co roku, odbywały się zebrania grup i komitetów, których Polska ma swoich przedstawicieli. Reprezentanci Narodowych Grup IAML, którzy tworzą Forum Przedstawicieli Narodowych (IAML Forum of National Representatives) spotkali się z Zarządem, aby dyskutować na temat działalności w poszczególnych krajach i regionach. Forum prowadził Stanisław Hrabia, a Polską Grupę Narodową oficjalnie reprezentowała Hanna Bias. Z kolei Ewa Hauptman-Fischer brała udział w zebraniu Komitetu Koordynacyjnego RISM.

 
     
     
 

Kongres IAML Kraków 2019

W czasie Kongresu IAML w Rzymie przedstawiono plany organizacji kolejnych Kongresów IAML w Rydze (2017) i Lipsku (2018). Polska Grupa Narodowa IAML w porozumieniu z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządem Głównym SBP złożyła oficjalny wniosek o organizację Kongresu IAML w Krakowie w 2019 roku. Wniosek ten został jednogłośnie zaaprobowany przez Zarząd IAML oraz uczestników Walnego Zgromadzenia.

Wybory do Zarządu IAML

Innym ważnym elementem tegorocznego Walnego Zgromadzenia było ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu IAML.

Stanisław Hrabia, dotychczasowy Wiceprzewodniczący IAML, został wybrany na stanowisko Przewodniczącego IAML kolejnej kadencji. Przez najbliższy rok będzie pełnił w Zarządzie IAML funkcję Prezydenta-Elekta; kadencja dotychczasowej Przewodniczącej Barbary Dobbs Mackenzie trwa do Kongresu IAML w Rydze w 2017 roku.

Wiceprzewodniczącymi IAML zostali:
Jane Gottlieb (Juilliard School, Nowy Jork, USA)
Joseph Hafner (McGill University, Montréal, Kanada)
Balázs Mikusi (National Széchényi Library, Budapeszt, Węgry)
Rupert Ridgewell (British Library, Londyn, Wielka Brytania). 

 
       
       
 
 
   
     
  Zobacz też:
● Relacja z Kongresu na Facebook IAMLPL
● Program, prezentacje, postery: http://www.iaml.info/congresses/2016-rome
● Oficjalna strona: http://www.iaml2016.org/
 
     
 

(2016-07-19)

 

 


aktualizacja: 08.09.2018