Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Relacja z Konferencji „Archiwa muzyczna i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”

 
     
     
  W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się Konferencja „Archiwa muzyczna i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polską Grupę Narodową IAML oraz Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW, gdzie od blisko 60 lat istnieje i wciąż się rozwija Archiwum Kompozytorów Polskich, gromadzące pełną dokumentację źródeł polskiej współczesnej twórczości muzycznej.  
     
 

W Konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników, przybyłych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Kalisza, Katowic, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Reprezentowali oni 22 różnorodne biblioteki muzyczne – Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, biblioteki akademii i uniwersytetów muzycznych, działy muzyczne bibliotek uniwersyteckich i publicznych. W Konferencji uczestniczył również gość z zagranicy – Marek Żebrowski, Kierownik Polish Music Centre, Thornton School of Music, University of Southern California z Los Angeles.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Piotr Maculewicz, Kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW. Stanisław Hrabia, Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML przywitał uczestników w imieniu Zarządu Sekcji oraz podziękował Dyrekcji BUW oraz bibliotekarzom Gabinetu Zbiorów Muzycznych - Magdalenie Borowiec, Aleksandrze Górce, Ewie Hauptman-Fischer, Katarzynie Spurgjasz oraz Piotrowi Maculewiczowi za organizację Konferencji.

 
     
 
 
     
  Na program Konferencji składały się referaty, komunikaty oraz warsztaty. W referatach przedstawiono dokonania dwóch najważniejszych archiwów muzyki polskiej: Archiwum Kompozytorów Polskich przy BUW i Polish Music Centre z Los Angeles. Omówiono również problemy opracowania spuścizn i kolekcji muzycznych oraz zaprezentowano propozycje formatu katalogowania rękopisów muzycznych. Zwracano uwagę na konieczność upowszechniania wiedzy na temat metod opracowania archiwaliów muzycznych, co pozwoliłyby na ich właściwy opis oraz wymianę informacji o posiadanych kolekcjach. Ważnym głosem w dyskusji było wskazanie na możliwość zastosowania rekordu opisu kolekcji w katalogu NUKAT. W komunikatach skupiono się na prezentacji wybranych archiwów znajdujących się bibliotekach muzycznych. Warsztaty „Co zrobić z sukienką w archiwum…? i wiele innych pytań muzycznego bibliotekarza”, prowadzone przez Magdalenę Borowiec i Aleksandrę Górkę z Archiwum Kompozytów Polskich, poświęcone były omówieniu poszczególnych etapów prac z archiwami muzycznymi.  
     
 
 
     
 
Jubileusz 80. urodzin Pana Andrzeja Spóza
 
     
  Punktem kulminacyjnym Konferencji był „Salon Muzyczny”, dedykowany Andrzejowi Spózowi z okazji 80. urodzin. Sylwetkę Jubilata przedstawił Stanisław Hrabia Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych. Andrzej Spóz, Kierownik Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, długoletni Przewodniczący Sekcji Bibliotek Muzycznych, a obecnie Honorowy Członek jej Zarządu, obchodzi w tym roku 55-lecie pracy zawodowej oraz 55-lecie członkostwa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji oraz w uznaniu Jego zasług dla bibliotekarstwa muzycznego Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uhonorował Jubilata Honorową Odznaką SBP, którą wręczyła Wiceprzewodnicząca SBP Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.  
     
 
 
     
 
 
     
  W imieniu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego życzenia złożyli: Anna Malewicz-Madey - Prezes WTM oraz Andrzej Mrowiec - Dyrektor WTM.  
     
 
 
     
 
 
     
 

Program „Salonu Muzycznego” wypełniły dzieła kompozytorów polskich – Fryderyka Chopina, Zygmunta Noskowskiego, Mieczysława Karłowicza i Stanisława Moniuszki. Wykonawcami byli: Maria Ewa Sołtys (fortepian) i Włodzimierz Pigła (wiolonczela) oraz gościnnie w Polonezie z opery „Hrabina” S. Moniuszki – Krystyna Wiśniewska (wiolonczela solo), Tatiana Przybylska-Karaszewska (wiolonczela), Agnieszka Podłucka (altówka ) i Anna Wesołowska (kontrabas).

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

Fot. Liliana Bether.

 
     
  Zobacz więcej zdjęć w galerii fotograficznej oraz relację na Facebook IAMLPL.  
     
  (11.12.2016)  
     

 


aktualizacja: 08.09.2018