Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
 

Nowy Zarząd Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP –
Polskiej Grupy Narodowej IAML

 
     
 
 
     
  20 listopada 2017 roku w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP - Polskiej Grupy Narodowej IAML, podczas którego dokonano wyboru nowego Zarządu Sekcji na lata 2017-2021 w następującym składzie:  
     
 
 • Przewodnicząca: Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
 • Wiceprzewodnicząca: Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych)
 • Wiceprzewodnicząca: Magdalena Wiącek (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)
 • Sekretarz: Ewa Kozłowska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych)

  Honorowy Członek Zarządu
 • Andrzej Spóz (Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki)

  Członkowie:
 • Aleksandra Górka (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
  Gabinet Zbiorów Muzycznych)
 • Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
 • Agnieszka Kubiak (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk)
 • Hanna Nizińska (Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Wioletta Trawicka (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
 • Marta Walkusz (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
 
     
  Wyrażamy gorące podziękowania Koleżankom, które zakończyły pracę w Zarządzie Sekcji Bibliotek Muzycznych w kadencji za lata 2013-2017: Iwonie Bias, Jolancie Byczkowskiej-Sztaba, Annie Michalskiej oraz Karolinie Skalskiej, za wieloletni wkład w rozwój naszej Sekcji, za wsparcie organizacyjne przy realizacji różnych naszych zamierzeń, a zwłaszcza za wielkie osobiste zaangażowanie.  
     
 

(2017-11-26)

 

 


aktualizacja: 08.09.2018