Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML
Sekcja Fonotek SBP
Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku

 
     
 

XII Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych
i
III Ogólnopolska Konferencji Fonotek

 
     
 

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
4-6 listopada 2009 r.

 
     
  (strona główna Konferencji)  
     
 
Program Konferencji
 
 

 

 
 
Środa, 4 XI 2009
 
  11.00-12.15  
Przywitanie i uroczyste rozpoczęcie Konferencji
 
     
 
Sesja I. Prowadzenie: Andrzej Spóz (Warszawa, WTM)
 

Karolina Skalska (Warszawa, BN) Kolekcje muzyczne na przestrzeni wieków, czyli kilka słów o tworzeniu bibliotek muzycznych

 

dr Mariusz Wrona (Warszawa, NIFC) Chopin 2010. Kolekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina u progu obchodów 200-ej rocznicy urodzin kompozytora

 
     
  12.15-12.30  
 
Przerwa na kawę
 
     
  12.30-13.45  

Piotr Maculewicz (BUW) Projekt współkatalogowania historycznych muzykaliów wrocławskich w ramach RISM (Komunikat)

 

Ewa Hauptman-Fischer (BUW) Kolekcja osiemnastowiecznych rękopisów muzycznych Braci Czeskich z Niesky w zbiorach BUW

 

Ludmiła Sawicka (BUW) Utwory kapelmistrzów Katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu: Johana Martina Prandla i Nicolausa Prandla przechowywane w zbiorach BUW

 
     
  13.45-14.45  
 
Przerwa na obiad
 
     
 
Sesja II. Prowadzenie: Piotr Maculewicz (BUW)
 
  14.45-16.15  

Andrzej Jazdon (Poznań, BUAM) Archiwum Chybińskiego w zbiorach BUAM

 

Hanna Nizińska (Poznań, Katedra Muzykologii UAM) Polskie druki muzyczne z XIX wieku w Bibliotece Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu (Komunikat)

 

Małgorzata Witowska (Katowice, Biblioteka Śląska) Z dziejów współpracy Pomorskiego i Śląskiego Związku Kół Śpiewaczych do 1939 roku

 

Elżbieta Jasińska-Jędrosz (BUW) Wojciech Łukaszewski - postać, którą warto przybliżyć (Komunikat)

 
     
  16.15-16.45  
 
Przerwa na kawę
 
     
  16.45-18.15  
Marta Walkusz (Gdańsk, AM) Problem praw autorskich dla dokumentów udostępnianych w bibliotece cyfrowej  

dr inż. Mariusz Szwoch (Gdańsk, Katedra Inżynierii Wiedzy PG) "Moniuszko" - interaktywna biblioteka cyfrowa dokumentów muzycznych

 

Magdalena Gaisek (Kraków, Biblioteka Polskiej Piosenki) Digitalizacja a nowe rozwiązania systemowe na przykładzie programu Atena obsługującego Cyfrową Bibliotekę Polskiej Piosenki (Komunikat)

 
     
  18.30  
 
Kolacja
 
 
20.30
 
 
Koncert: Księgi wieżowe i muzyka gdańskich carillonów
 
  Słowo wstępne: dr Danuta Popinigis (Gdańsk, AM)  
  Wykonawcy: Monika Kaźmierczak - carillon, Kwintet Dęty Blaszany Hevelius Brass  
     
     
 
Czwartek, 5 XI 2009
 
 
Sesja III. Prowadzenie: Krzysztof Majerczyk (Radom , MBP)
 
  9.00-10.30  

Jacek Jackowski (Warszawa, IS PAN) Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN na tle wybranych europejskich archiwów etnomuzycznych

 

Małgorzata Mazikiewicz (Szczecin, Książnica Pomorska) Nagrania orkiestr salonowych w zbiorach starych płyt szybkoobrotowych Książnicy Pomorskiej

 

Tomasz Jagłowski (Warszawa, UMFC) Zbiór amerykańskich płyt analogowych w Fonotece Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (Komunikat)

 
     
  10.30-11.00  
 
Przerwa na kawę
 
     
  11.00-12.45  

dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, Maria Wróblewska (Warszawa, BN) Zbiór poloników fonograficznych w Muzeum Polskim w Chicago

 
Tomasz Cyz (NInA) Narodowy Instytut Audiowizualny  
Krzysztof Grzybowski Zbiory wydawnictw Alexander Street Press i muzykalia w źródłach elektronicznych  
Dyskusja  
     
  12.45-14.00  
 
Przerwa na obiad
 
     
 
14.00-15.30
 
 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – część I
 
 
 
 
15.30-16.00
 
 
Przerwa na kawę
 
     
 
16.00-17.30
 
 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – część II
 
 
 
 
19.00
 
 
Uroczysta kolacja
 
     
 
Piątek, 6 XI 2009
 
 
Sesja IV. Prowadzenie: dr Danuta Popinigis (Gdańsk, AM)
 
  9.00-10.30  

dr Jolanta Woźniak (Gdańsk, AM) Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku

 

dr Danuta Szlagowska (Gdańsk, AM) Zasób gdański w Staatsbibliothek zu Berlin

 

Anna Michalska (Gdańsk, AM) "...najbardziej intrygował mnie człowiek, mniej - wytwory jego rąk". Jerzy Marian Michalak "Od Föstera do Frühlinga: przyczynki do dziejów życia muzycznego i teatralnego dawnego Gdańska" (Komunikat)

 
     
  10.30-11.00  
 
Przerwa na kawę
 
     
 
11.00-12.30
 

Liliana Bether (Poznań, Katedra Muzykologii UAM) Kolekcja mikrofilmów prof. Kurta von Fischera – źródła rękopiśmienne i drukowane (komunikat)

 

Jeremiusz Glensk (Poznań) Niektóre cymelia z prywatnej kolekcji muzykaliów Ewy i Jeremiusza Glensków z Poznania

 

Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa, BN) Zbiory muzyczne w Muzeum Polskim w Chicago

 
 
 
 
12.30-13.00
 
Podsumowanie Konferencji i zakończenie obrad
 
 
 
13.15-14.15
 
 
Obiad
 
     
  (strona główna Konferencji)  
   

aktualizacja: 08.09.2018