Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
 
Konferencja
„Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”
 
     
 

Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 1-2 grudnia 2016

 
     
     
 

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML oraz Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie organizują w dniach 1-2 grudnia 2016 roku Konferencję „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie wachlarza zagadnień, z jakim spotykają się muzyczni bibliotekarze i archiwiści sprawujący pieczę nad spuściznami muzycznymi. Chcemy wspólnie rozmawiać i dzielić się doświadczeniami na temat sposobów organizowania zbiorów, zasad ich gromadzenia, metod opracowania archiwów muzycznych i spuścizn kompozytorskich, a także szukać rozwiązań dla zorganizowanego budowania informacji na ich temat.

Konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, w której – jako wydzielona część Gabinetu Zbiorów Muzycznych - od blisko 60 lat istnieje i wciąż się rozwija Archiwum Kompozytorów Polskich, gromadzące pełną dokumentację źródeł polskiej współczesnej twórczości muzycznej.

 
     
 

Zachęcamy bibliotekarzy, którzy posiadają w swoich zbiorach tego typu materiały do zgłaszania tematów wystąpień w czasie Konferencji:

  • referat (czas wystąpienia 20-30 min) – tematyka dotycząca zasad gromadzenia i opracowania kolekcji archiwalnych
  • komunikat (czas wystąpienia – 10 min) – prezentacja kolekcji
 
  Termin zgłoszeń referatów i komunikatów: 15 czerwca 2016 r. na adres: lub  
     
 

Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie i przesłanie krótkiej ankiety. Dane te posłużą do przygotowania sesji warsztatowej oraz dyskusji na temat metod przyszłej współpracy przy gromadzeniu informacji o przechowywanych w Polsce muzycznych kolekcjach archiwalnych.

 
     
  Formularz do pobrania: ANKIETA_Archiwa_muzyczne_i_spuscizny.docx  
 

Prosimy o przesłanie ankiet również do 15 czerwca 2016 r. na adres: lub

 
     
  Warunki uczestnictwa w Konferencji będą podane w późniejszym terminie.  
     
 
 
   
 
(14.05.2016)
 

 


aktualizacja: 08.09.2018