Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     

 
XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych "Muzyczne skarby bibliotek – proweniencja, problematyka, promocja"

VII Ogólnopolska Konferencja Fonotek "Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych"

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
20-22 listopada 2017 roku

   

Fot. Wiktor Rzeżuchowski


aktualizacja: 29.11.2017