Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 1980-1982  
  Warszawa : SBP, 1984.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 5
     
  Urszula Ptasińska Karol Musioł 1929-1982 8
     
 

Maria Prokopowicz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych

26

     
  Maria Prokopowicz Polska Grupa Narodowa IAML 38
     
  Polskie prace w Komisjach IAML  
     
  Maria Prokopowicz RISM w różnych krajach 40
     
  Adam Mrygoń Polskie prace w komisji RISM. Stare druki muzyczne 43
     
  Wanda Bogdany-Popielowa Stan dotychczasowych prac nad RISM w Polsce 47
     
  Kornel Michałowski Polska współpraca z RILM 50
     
  Jerzy Gołos Polska współpraca z RIdIM 54
     
  Kornel Michałowski Nowa inicjatywa bibliograficzna "RIPM xix" 56
     
  Maria Prokopowicz Komisja muzycznych bibliotek naukowych 61
     
  Gabriela Kamska-Jonszta Komisja bibliotek muzycznych instytucji pedagogicznych 63
     
  Barbara Zwolińska-Stęszewska Udział Polskiego Centrum Muzycznego w międzynarodowej komisji ośrodków informacji muzycznej IAML 72
     
  Maria Prokopowicz Komisja Katalogowania zbiorów muzycznych 75
     
  Maria Prokopowicz Komisja d/s bibliografii 81
     
  Maria Prokopowicz Komisja bibliotecznych usług i szkoleń 83
     
  Konferencje AIBM/IAML  
     
  Maria Prokopowicz Konferencja AIBM w Warszawie 4-8 września 1966 84
     
  Wanda Bogdany-Popielowa Konferencja IAML w Budapeszcie 6-11 września 1981 90
     
  Sympozja (IAML) Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych  
     
  Krystyna Bielska Udział Polski w Sympozjach Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych. Martin 1974, Katowice-Kraków 1976, Drezno 1978 94
     
  Wojciech Tomaszewski IV Sympozjum Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych. Moskwa 1982 102
     
  Maria Prokopowicz Bibliografia polskiego piśmiennictwa dotyczącego AIBM / IAML 110
     
  Praktyki i wymienne pobyty szkoleniowe polskich bibliotekarzy muzycznych za granicą w latach 1980-1982  
     
  Jolanta Byczkowska-Sztaba Organizacja RISM w Słowacji 122
     
  Włodzimierz Pigła Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Bratysłwaie (CSRS) 5-15 września 1982 126
     
  * * *  
     
  Krystyna Bielska Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego w Polsce za lata 1980-1982 (oraz uzupełnienia 1979) 131

 


aktualizacja: 08.09.2018