Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 1983-1984  
  Warszawa : SBP, 1986.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 5
     
  Stefan Jarociński Polskie czasopiśmiennictwo muzyczne w XIX i XX wieku (do 1939 r.). Artykuł z glosą Włodzimierza Pigły 9
     
  Karnel Michałowski Bibliografia muzyczna czasopism polskich 35
     
  Wojciech Tomaszewski Warszawskie czasopisma nutowe w latach w 1801-1875 47
     
  Włodzimierz Pigła Informatory o rękopisach i drukach muzycznych w bibliotekach polskich 55
     
  Sprawozdania z konferencji i sympozjum bibliotekarzy muzycznych w kraju i za granicą  
     
  Irena Czarnecka VI Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych we Wrocławiu 9-10 czerwca 1983 64
     
  Włodzimierz Pigła V Sympozjum Przedstawicieli Bibliotek i Ośrodków Dokumentacji Muzycznej Krajów Socjalistycznych. Praga 1984 69
     
  Praktyki i pobyty szkoleniowe polskich bibliotekarzy muzycznych za granicą  
     
  Włodzimierz Pigła Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Czechosłowacji 5.09-4.10.1983 77
     
  Kronika bibliotek  
     
  Wanda Bogdany-Popielowa Biblioteka Narodowa w Warszawie 84
     
  Irena Czarnecka Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku 86
     
  Urszula Ptasińska Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach 89
     
  Krystyna Bielska Sekcja Muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 89
     
  Aniela Kolbuszewska Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa "Thesaurus Musicus" 90
     
  Krystyna Bielska Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego w Polsce za lata 1983-1984 (oraz uzupełnienia 1979-1982) 92

 


aktualizacja: 08.09.2018