Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 1985-1986  
  Warszawa : SBP, 1992.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 5
     
  Materiały z konferencji IAML w Berlinie (NRD) 8-14 września 1985  
     
  Maria Prokopowicz Sprawozdanie ogólne (zawierające m.in. wypowiedzi polskich uczestników Konferencji) 8
     
  Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk Działalność Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 14
     
  Kornel Michałowski Bibliografia muzyczna czasopism w Polsce 18
     
  Maria Prokopowicz Bibliotekarstwo muzyczne w programach akademickich oraz zawodowych kursów organizowanych w Polsce 18
     
  Jolanta Byczkowska-Sztaba Komunkat: Działalność Ośrodka Koordynującego RISM w Polsce (wrzesień 1984 - sierpień 1985) 21
     
  Materiały z XIV Kongresi IAML / IASA w Sztokholmie (Szwecja) 10-15 sierpnia 1986  
     
  Maria Prokopowicz Sprawozdanie ogólne 22
     
  Maria Prokopowicz Muzyka w Bibliotece Narodowej w Polsce (zbiory, ich funkcja). Komunikat 27
     
  Krystyna Bielska Międzynarodowy znormalizowany opis bibliograficzny dokumentów dźwiękowych w Polsce 28
     
  Praktyki i pobyty naukowe za granicą  
     
  Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk Wrażenia z pobytu studyjnego w Oxfordzie od 15 stycznia do 10 lutego 1985 36
     
  Wanda Bogdany-Popielowa Polonika wileńskie 36
     
  Prace bieżące w polskich bibliotekach muzycznych  
     
  Wiesława Dziechciowska Utworzenie Podsekcji ds. Zbiorów Muzycznych w Bibliotekach Publicznych 38
     
  Wojciech Tomaszewski "Katalog polskich druków muzycznych 1800-1875" - kontynuacja serii publikowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne 39
     
  Jolanta Byczkowska-Sztaba Działalność Ośrodka Koordynującego RISM w Polsce (do grudnia 1986) 41
     
  Kronika bibliotek 1985-1986  
     
  Wanda Bogdany-Popielowa Zakład Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie 44
     
  Irena Czernecka Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku 46
     
  Agnieszka Mietelska-Ciepierska Biblioteka Jagiellońska w Krakowie - Oddział Zbiorów Muzycznych 48
     
  Andrze Spóz Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 50
     
  Wiesława Dziechciowska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie - Oddział Zbiorów Muzycznych i Oddział Audiowizualny 51
     
  * * *  
     
  Krystyna Bielska Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego w Polsce za lata 1985-1986 (oraz uzupełnienia 1979-1984) 52

 


aktualizacja: 08.09.2018