Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
     
Biblioteka Muzyczna. Music Library 1996-1999  
  Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004.  
     
  [wykaz wszystkich tomów]  
     
 
Spis treści
 
     
  Od Redakcji 7
     
  Grupa A  
     
  Wojciech Tomaszewski Edytorstwo i księgarstwo muzyczne na prowincji Królestwa Polskiego w latach 1815-1862 9
     
  Elżbieta Jasińska-Jędrosz Archiwum Kompozytorów Polskich XX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 25
     
  Lilianna Moll Archwium Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 33
     
  Bettina von Seyfried Niemieckie Archiwum Muzyczne - Oddział Niemieckiej Biblioteki we Frankfurcie nad Menem (Das Deutsche Musikarchiv der Deutschen Bibliothek) 39
     
  Joachim Janecke Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz. Raport o stanie zachowania zbiorów w Dziale Muzycznym 47
     
  Maria Bąk Wydawnictwa informacyjno-dokumentacyjne w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 57
     
  Krystyna Lesień-Płachecka Prace nad incipitowym katalogiem utworów religijnych w zbiorach Archiwum Fonograficznego im. Mariana Sobieskiego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 63
     
  Grupa B  
     
  Andrzej Spóz Katalogi polskich druków muzycznych z lat 1801-1875 w bibliotekach Krakowa, Łodzi i Warszawy 67
     
  Katarzyna Janczewska-Sołomko Polonika fonograficzne do roku 1918 w powiązaniu z kulturą niemiecką 73
     
  Andrzej Spóz Ważniejsze zbiory polskich druków muzycznych z XIX wieku w Polsce 83
     
  Lucian Schiwietz Instytut Muzyki Niemieckiej na Wschodzie (IDMO). Programy ochrony i rejestracji źródeł muzycznych na Południu i Wschodzie Europy 91
     
  Petra Wagenknecht Dokumenty audiowizualne w muzycznych bibliotekach naukowych 97
     
  Jolanta Byczkowska-Sztaba Dawne rękopisy muzyczne w Polsce. Ich rejestracja w katalogach RISM i zabezpieczenie w zbiorach mikrofilmowych Biblioteki Narodowej 113
     
  Grupa C  
     
  Stanisław Hrabia Zastosowanie kartotek wzorcowych do katalogowania muzykaliów w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym 129
     
  Bożena Bartoszewicz-Fabiańska Integracja informacji o zbiorach bibliotecznych czy zintegrowana baza danych (na przykładzie bazy muzykaliów) 147
     
  Maria Burchard Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych bibliotek akademickich 157
     
  Irena Czernecka Automatyzacja w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku 165
     
  Piotr Maculewicz Internet w pracy bibliotekarza muzycznego 171
     
  Grupa D  
     
  Andrzej Spóz Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego w Polsce za lata 1985-1986 (oraz uzupełnienia 1996-1999) 183

 


aktualizacja: 08.09.2018