Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Książnica Podlaska w Białymstoku
Nazwa Oddziału Dział Zbiorów Specjalnych
Adres 15-008 Białystok ul. Ryska 1, budynek F
Telefon 85 7325-195
E-mail zskp@ksiaznicapodlaska.pl
Strona WWW http://www.ksiaznicapodlaska.pl/
Terminy otwarcia Od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.
Udostępnianie zbiorów Możliwość wypożyczenia.
Usługi reprograficzne -
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 5190
- rękopisy  
- inne dokumenty dżs 56033
- książki 1500
- czasopisma 12
- płyty CD 4084
- płyty analogowe 11522
- kasety 2995
- inne multimedia VHS 102, DVD 50
   
Charakterystyka zbiorów Dział gromadzi zbiory od 50 lat, bardzo dużo pozyskujemy regionaliów.
   
Katalogi  
- kartkowe katalogi kartkowe kaset oraz płyt analogowych
- elektroniczne MARC 21
- katalog online http://katalog.ksiaznicapodlaska.pl/
   
Informacje o działalności wystawy dotyczące muzyków, wystawa zakupionych nowości, koncerty
   
Ważniejsze publikacje  
   

 


aktualizacja: 08.09.2018