Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Nazwa Oddziału  
Adres ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz
Telefon 52 3210 582 w. 29
E-mail bibl@amuz.bydgoszcz.pl
Strona WWW http://www.amuz.bydgoszcz.pl/biblioteka-katalog.html
Terminy otwarcia Wypożyczalnia: Pn-Pt: 8.00-15.00 Czytalnia: Pn, Śr, Pt: 8.00-15.00; Wt, Czw: 8.00-17.00
Udostępnianie zbiorów Dla każdego użytkownika na miejscu w czytelni. Wypożyczenia - dla studentów i pracowników Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, udostępnianie na podstawie karty bibliotecznej. Na miejscu korzysta się z księgozbioru podręcznego, prac dyplomowych i czasopism
Usługi reprograficzne brak ; ksero w budynku głównym uczelni
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 26512
- rękopisy  
- inne dokumenty Dokumenty życia muzycznego regionu (muzykalia, dorobek i świadectwa działalności amatorskiego i profesjonalnego ruchu muzycznego na Pomorzu i Kujawach) gromadzi Archiwum Muzyczne Pomorza i Kujaw Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (jest to odrębna jednostka w strukturze Uczelni)
- książki ok. 11 000 (14 073 wszystkich tytułów)
- czasopisma 730 roczników (15 tytułów w bieżącej prenumeracie, w tym 7 zagranicznych)
- płyty CD znajdują się w Fonotece Akademii Muzycznej (jest to odrębna jednostka w strukturze Uczelni)
- płyty analogowe j/w
- kasety j/w
- inne multimedia j/w
- bazy danych Grove Music Online, Cambridge Journals, Oxford History of Wester Music, Journal of the American Musicological Society
   
Charakterystyka zbiorów Biblioteka Główna Akademii Muzycznej powstała w 1974 roku na bazie darów przekazanych głównie przez Akademię Muzyczną w Łodzi, a także przez inne biblioteki w Polsce i osoby prywatne. Jej zbiory systematycznie powiększane drogą zakupów i darów, gromadzone są pod kątem głównego profilu nauczania w Akademii Muzycznej. Obejmiją muzykalia i piśmiennictwo muzykologiczne oraz materiały z zakresu dyscyplin naukowych, przewidzianych w procesie kształcenia dydaktycznego uczelni.
   
Katalogi  
- kartkowe Alfabetyczny i rzeczowy - zamknięte od 1998 roku. Obejmują druki muzyczne, książki i czasopisma.
- elektroniczne W systemie OPUS - 1996-2004 (niedostępne) W systemie HORIZON - od 2004: zawiera rekordy bibliograficzne wszystkich książek, druków muzycznych oraz prac magisterskich i licencjackich (w większości są to pełne opisy). Trwają prace nad uzupełnianiem bazy czasopism i retrospektywnym opracowaniem zbiorów, których opisy bibliograficzne prezentowane są w skróconej formie. Od 2009 r. Biblioteka Główna pobiera rekordy bibliograficzne z bazy NUKAT (współpraca bierna).
- katalog online http://katalog.amuz.bydgoszcz.pl
   
Informacje o działalności
  • Działalność w Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnictwo w projekcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (dygitalizacja muzykaliów).
  • Uczestnictwo w pracach Polskiego Komitetu RILM.
  • Pomoc instytucjom kultury, szkołom i orkiestrom w organizowaniu koncertów, spektakli i wystaw.
  • Organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach (NUKAT, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP oraz Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego).
  • Uczestnictwo w projektach badawczych (Projekt: Utrzymanie bazy bibliotecznej i opracowanie retrospektywne zbiorów dofinansowany ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
  • Organizacja wystaw na terenie uczelni macierzystej i innych uczelni w regionie (tematycznych, w ramach konferencji naukowych oraz prezenujących zbiory biblioteczne.
  • Nowe nabytki - polecane w czyteni
   
Ważniejsze publikacje  
   

 


aktualizacja: 08.09.2018