Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Nazwa Oddziału Zbiory muzyczne nie są wyodrębnione, wchodzą w skład Działu Zbiorów Specjlanych.
Działa wyodrębniona organizacyjnie Wypożyczlania Zbiorów Dźwiękowych
Adres ul. Długa 41, 85-034 Bydgoszcz
Telefon 052 323 80 08, wew. 202
E-mail Eulalia.Ryszkowska@utp.edu.pl
Strona WWW www.WiMBP.man.bydgoszcz.pl
Terminy otwarcia pn, śr, pt: godz. 9-19; wt, czw: godz. 9-15.30
Udostępnianie zbiorów Powszechne, ograniczona dostępność druków muzycznych (wypożycza się tylko wydane po 1945 r.). W Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych na miejscu korzysta się księgozbioru podręcznego muzykaliów, z egzemplarzy innych udostępnianych tu zbiorów wydanych przed 1945 r., materiałów mających charakter unikatowy oraz zbiorów dostarczonych w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.
Usługi reprograficzne Usługi reprograficzne w punktach usługowych za pośrednictwem Biblioteki
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 3500
- rękopisy 25
- inne dokumenty Stare druki muz. - 22 oraz 2 dzieła teoretyczne (kat. og. starych druków alf. i rzecz.) ; dokumenty życia muzycznego (afisze, programy dot. działalności instytucji muzycz. w regionie - nie objęte liczbowo (kat. rzecz, DŻS-ów)
- książki 6000
- czasopisma 32
- płyty CD 4500
- płyty analogowe 4800
- kasety 121 taśm szpulowych
- inne multimedia  
   
Charakterystyka zbiorów zob. Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik .Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998 str. 29; (pod hasłem "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy")
   
Katalogi  
- kartkowe Katalogi kartkowe wszystkich zbiorów muzycznych prowadzono do 2000 r. Obecnie korzysta się z katalogów kartkowych druków muzycznych, płyt analogowych oraz księgozbioru podręcznego. Opisy katalogowe tych zbiorów nie są dotychczas w całości wniesione do bazy komputerowej.
- elektroniczne Obecnie opisy katalogowe wszystkich zbiorów muzycznych na bieżąco są umieszczane w bazie komputerowej w systemie PROLIB
- katalog online www.WiMBP.man.bydgoszcz.pl
   
Informacje o działalności Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów muzycznych prowadzona jest działalność upowszechnieniowa. Od 1999 r. przygotowano trzy wystawy o tematyce muzycznej: "Fryderyk Chopin. 150 rocznica śmierci" ;"Ignacy Jan Paderewski - muzyk i polityk" ; "Dźwięki poezji" (o muzyce i kompozytorach komponujących muzykę do utworów poetyckich na przestrzeni wieków).
Współpracujemy z Katedrą Muzykoterapii przy Colleguim Medicum w Bydgoszczy. W ramach tej współpracy odbywają się prelekcje dla różnych środowisk na temat terapeutycznego działania muzyki. W Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych udostępniane są spisy utworów muzycznych o działaniu terapeutycznym. Spisy te oparte są na wiarygodnych opracowaniach na ten temat. Przy utworach znajdujących się na płytach z naszej Wypożyczalni umieszczone są sygnatury tych płyt.
W filiach prowadzone są zajęcia z młodzieżą szkolną pt. "Malowanie muzyki" (zajęcia plastyczne w oparciu o wysłuchane utwory muzyki programowej)
Lekcje biblioteczne dla gimanzjów i szkół średnich pt. "Z literaturą i muzyką przez wieki". Młodzież zapoznaje się z muzyką, którą stworzono do utworów literackich, będących lekturami szkolnymi; muzyką filmową i teatralną do filmów i przedstawień będących projekcją tych lektur; muzyką rozrywkową opartą na kanwie utworów literackich, będących lekturami szkolnymi.
   
Ważniejsze publikacje Ryszkowska Eulalia: Zbiory dźwiękowe i druki muzyczne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. "Bibliotekarz Bydgoski" 1995 s. 55-69.
Inne publikacje: zob. Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik / Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998 str. 30; (pod hasłem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy).
Ryszkowska Eulalia: Druki muzyczne wydane do 1945 r. w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 1998 r., w: "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy", nr 11, Bydgoszcz 1998, s. 173-178.
Ryszkowska Eulalia: Muzyka chóralna w zbiorach muzycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 1999 r. w: w: "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy", nr 14, Bydgoszcz 2000, s. 278-285
Ryszkowska Eulalia: Geneza i organizacja Capelli Bydgostiensis pro Musica Antiqua w latach 1960-1965 – referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2001 r., w: w: "Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy", nr 15, Bydgoszcz 2002, s. 199-214
Ryszkowska Eulalia: Początki działalności Capelli Bydgostiensis w mediach polskich referat wygłoszony na sesji naukowej organizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2003 r., w “Muzyka i media” z serii “Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw “ nr 7 // Wydaw. Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy / Bydgoszcz 2003 s. 95-107
Ryszkowska Eulalia: Zbiór nut Henrietty Bąkowskiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bilbiotece im. Dr W. Bełzy w Bydgoszczy - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu (10-12 października 2006 r.). Opublikowany w: “Biblioteka Muzyczna 2000-2006” / Warszawa 2008.
Ryszkowska Eulalia: Pomoce do nauczania muzyki wydane przed 1945 rokiem w zbiorach Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych WiMBP w Bydgoszczy – referat wygłoszony na sesji naukowej organizowanej przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w 2007 r., w “Prace zbiorowe” nr 25, Wydaw. Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy / Bydgoszcz 2007.
Ryszkowska Eulalia: Cimelia nutowe w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - w “Bibliotekarz” 7-8/2002, s. 19-22
   

 


aktualizacja: 08.09.2018