Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
Nazwa Oddziału  
Adres ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice
Telefon 032 7792155, Fax 032 7792154
E-mail biblioteka@am.katowice.pl
Strona WWW http://www.am.katowice.pl
Terminy otwarcia Czytelnia i Gabinet Słuchania Muzyki: pn - pt., godz. 8.00-16-00;
Wypożyczalnia: pn - czw., godz. 8.00-16-00, pt godz. 8.00-18.00
Udostępnianie zbiorów Udostępnianie studentom i pracownikom Akademii, także osobom zainteresowanym spoza uczelni.Wypożyczanie tylko studentom i pracownikom Akademii oraz instytucjom; wymiana międzybiblioteczna w skali krajowej i międzynarodowej.
Usługi reprograficzne ksero
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 63156
- rękopisy 1702
- inne dokumenty 19843
- książki 33700
- czasopisma 5384
- płyty CD 2216
- płyty analogowe 3895
- kasety 619
- inne multimedia 196
   
Charakterystyka zbiorów Istnienie Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach datuje się od chwili reaktywowania Uczelni tuż po wojnie, od 1 IX 1945 r. Pierwotnie Biblioteka bazowała na niewielkiej liczbie nut i książek ocalałych po dawnym Konserwatorium Śląskim. Zakup, darowizny różnego pochodzenia, zespoły muzykaliów przejęte z innych księgozbiorów stanowiły pierwszy, już wówczas kilkutysięczny zbiór, z którego rozwinęła się dzisiejsza postać Biblioteki. Posiada ponad 130 tys. woluminów, w tym nuty, książki, starodruki, dokumenty życia muzycznego i dokumenty dźwiękowe. W jej zbiorach znajdują się pamiątki osobiste przedstawicieli Młodej Polski w muzyce: Grzegorza Fitelberga i Ludomira Różyckiego, rękopisy literackie i muzyczne m.in. Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Stefana Kisielewskiego, autograf Fryderyka Chopina i Franza Liszta, a także kolekcja znaczków pocztowych i ekslibrisów o tematyce muzycznej.
   
Katalogi  
- kartkowe Katalogi alfabetyczne są podstawowymi spisami dokumentów znajdujących się w Bibliotece. Opisują zbiory Biblioteki ze względu na cechy zewnętrzne dokumentu (autor, tytuł dzieła). O zbiorach informują także katalogi systematyczne według klasyfikacji wewnętrznej, w których podstawą opisu jest treść dokumentu.
- elektroniczne OPAC WWW - Online Publice Access Catalog jest to katalog elektroniczny w systemie PROLiB pozwala na przeglądanie opisów katalogowych zbiorów bibliotecznych w/g różnych kryteriów wyszukiwawczych, m.in.: tytułu wydawnictwa, nazwiska osoby odpowiedzialnej, instytucji, tytułu serii, języka haseł przedmiotowych.
- katalog online http://212.106.177.50/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_log.w
   
Informacje o działalności Wystawy jubileuszowe, rocznicowe, monograficzne, problemowe, często towarzyszące sesjom naukowym, konferencjom i imprezom artystycznym organizowanym przez Akademię i Bibliotekę. Organizacja konferencji: X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, 2001;Kultura muzyczna na Śląsku, 2009
   
Ważniejsze publikacje Gabriela Kamska-Jonszta - Zabytkowe afisze w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2001
Iwona Bias, Monika Bieda - Władysława Markiewiczówna (1900-1982). Kompozytorka, pianistka, pedagog, Katowice 2000
Iwona Bias - Eugeniusz Knapik - kompozytor i pianista, Katowice 2001
Iwona Bias - Aleksander Lasoń - portret kompozytora, Katowice 2001
Iwona Bias, Monika Bieda, Anna Stachura - Józef Stompel. Moje życie z muzyką, Katowice 2003
Iwona Bias - In memoriam Karol Musioł‚ 1929-1982. Kalendarium, Katowice 2004
Iwona Bias, Monika Bieda, Anna Stachura - Emocja utkana z dźwięku. Edward Bogusławski. Życie - dzieło. Częstochowa 2005
Iwona Bias, Monika Bieda - Andrzej Jasiński Artysta i człowiek, Katowice 2006
   

 


aktualizacja: 08.09.2018