Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Śląska w Katowicach
Nazwa Oddziału

Dział Zbiorów Specjalnych, czytelnia Śląskiej Biblioteki Muzycznej

Adres 40-021 Katowice pl. Rady Europy 1
Telefon

sekretariat: (+48) 32 20 83 875
fax: (+48) 32 20 83 720
Śląska Biblioteka Muzyczna: (+48) 32 20 83 719

E-mail

Sekretariat: bsl@bs.katowice.pl
Zbiory Specjalne: zbiory.specjalne@bs.katowice.pl

Strona WWW http://www.bs.katowice.pl/
Terminy otwarcia

Godziny otwarcia czytelni:
poniedziałek: 12.00-20.00
wtorek, czwartek: 8.00-20.00
środa, piątek, sobota: 8.00-15.00

Udostępnianie zbiorów

Powszechne, udostępnianie prezencyjne w czytelni Zbiorów Specjalnych i czytelni Śląskiej Biblioteki Muzycznej.

Usługi reprograficzne

Możliwość sporządzenia reprodukcji (kserokopii, fotografii, mikrofilmów, kopii cyfrowych).

   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne

10 941

- rękopisy

ok. 400

- inne dokumenty

Afisze, programy, plakaty, zaproszenia i in. w Czytelni Dokumentów Życia Społecznego - ok. 8500 jedn.

- książki Księgozbiór podręczny czytelni - 2033
- czasopisma W ogólnym zbiorze czasopism
- płyty CD

4275

- płyty analogowe

8137

- kasety

3225

- inne multimedia

173

Bazy danych

nie

Charakterystyka zbiorów

Gromadzenie zbiorów muzycznych rozpoczęto przed rokiem 1939. W Statucie nadanym Śląskiej Bibliotece Publicznej w 1936 roku znajduje się zapis , że do jej obowiązków należy gromadzić i utrzymywać m. in. „nuty, zwłaszcza z zakresu śląskiej muzyki ludowej i artystycznej”. Najdawniejsze pozycje rękopiśmienne pochodzą z wieku XVI. Charakter zabytkowy posiada również zbiór starych druków (XVI-XVIII w.), zawierający dzieła teoretyczne o muzyce, a także libretta operowe. Licznie są reprezentowane pochodzące z XIX wieku wydania druków muzycznych z oficyn warszawskich, lwowskich i wileńskich. Unikatowym w Polsce źródłem są dwa najstarsze czasopisma śląskie poświęcone muzyce: „Schlesische Musikalische Blumenlese” Breslau 1801 oraz „Musikalische Neuigkeiten für Freunde des Gesangs und Fortepiano’s” Breslau 1810.

W zasobach Biblioteki znajdują się ponadto kolekcje specjalne:

  • Biblioteka Teatru Lwowskiego
    W zbiorze teatraliów lwowskich znajdują się rękopiśmienne i drukowane libretta operowe i operetkowe wykorzystywane przez zespoły muzyczne teatru lwowskiego (opera i operetki).
  • Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
    Jednorodny pod względem tematyki zbiór archiwaliów, na który składają się druki muzyczne, rękopisy muzyczne, materiały ikonograficzne (fotografie chórów, orkiestr, kompozytorów i działaczy Związkowych) oraz dokumenty życia społecznego (zaproszenia, ulotki, afisze i plakaty, programy koncertowe).
  • Archiwum prywatne Bogumiła Pasternaka, kompozytora, autora muzyki do przedstawień teatralnych i filmów rysunkowych, dziennikarza związanego z Polskim Radiem Katowice, dyrektora artystycznego Teatru Lalek „Ateneum” w Katowicach.
   
Katalogi  
- kartkowe

W czytelni Zbiorów Specjalnych:
stare druki – alfabetyczny, chronologiczny, typograficzny, topograficzny, systematyczny
rękopisy – alfabetyczny
Biblioteka Teatru Lwowskiego – alfabetyczne: nazwisk autorów i tytułów sztuk, topograficzny
druki ulotne – alfabetyczny
cimelia – alfabetyczny

W czytelni Śląskiej Biblioteki Muzycznej:
druki muzyczne – alfabetyczny, systematyczny, topograficzny
dokumenty dźwiękowe – alfabetyczny, systematyczny, topograficzny

- elektroniczne

Opisy bibliograficzne druków muzycznych, dokumentów dźwiękowych i starych druków (płyt CD od 2008, starych druków od 2007 roku) dostępne są online w katalogu opac.

Komputerowe opracowanie zbiorów odbywa się w formacie MARC 21, w systemie PROLIB.

- katalog online www.bs.katowice.pl
   
Informacje o działalności

Eksponowanie zbiorów muzycznych na wystawach ogólnych i tematycznych Biblioteki Śląskiej.

   
Ważniejsze publikacje

Publikacje własne biblioteki dot. zbiorów muzycznych oraz działalności:

Biblioteka Teatru Lwowskiego: inwentarz kolekcji egzemplarzy teatralnych (rękopisów, maszynopisów i druków) ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach / Barbara Maresz.
- Cz. 1, sygn. BTLw 1 - BTLw 1500. T. 1-2. Katowice 2004
- Cz. 2, sygn. BTLw 1501 - BTLw 3200. T. 1-2. Katowice 2011

Kolekcja Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej : katalog / Małgorzata Witowska.
- Cz. 1, Druki muzyczne. Katowice 2005
- Cz. 2, Druki muzyczne. Katowice 2009

Kompozytorzy i działacze ruchu muzycznego. Album fotografii z kolekcji Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w zbiorach Biblioteki Śląskiej / Jolanta Kowalczyk, Lucyna Solarz. Katowice 2010

Spuścizna Stefana Mariana Stoińskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej : katalog / Małgorzata Witowska. Katowice 2007

Inne publikacje dotyczące zbiorów lub powstałe w oparciu o nie:

Witowska Małgorzata, Dzieje ruchu śpiewaczego w zbiorach Śląskiej Biblioteki Muzycznej. [w]Biblioteka Muzyczna 2000-2006 // [red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz]. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2008.

Małgorzata Witowska, O współpracy Pomorskiego i Śląskiego Związku Kół Śpiewaczych. [w] „Biblioteka Muzyczna. 2007-2009”. // red. Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010

Witowska Małgorzata, Współpraca śląskich chórów z polskimi kompozytorami do 1939 roku. [w] Kultura muzyczna na Śląsku. – Katowice : Akademia Muzyczna, 2011.

   

 


aktualizacja: 08.09.2018