Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP
Polska Grupa Narodowa IAML

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, e-mail:
Informator "Biblioteki Muzyczne w Polsce"
 
wykaz bibliotek » »
 
Nazwa Biblioteki Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie
Nazwa Oddziału  
Adres ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
Telefon 012 4223037
E-mail czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl
Strona WWW http://www.amuz.krakow.pl/pl/3/0/105/Biblioteka
Terminy otwarcia Wypożyczalnia: pon. i czw. 12.00-18.00, wt., śr., pt. 10.00-16.00;
Czytelnia: pn.-pt. 10.00 - 18.00;
Fonoteka: pn., wt., czw. 10.00 - 18.00, śr., pt. 8.00-16.00.
Udostępnianie zbiorów Czytelnia dostępna dla wszystkich, Wypożyczalnia i Fonoteka - wyłącznie dla studentów i pracowników Uczelni oraz studentów i pracowników Instytutu Muzykologii UJ
Usługi reprograficzne pracownia ksero czynna poniedziałek-piątek 10.00-14.00; dostępna też na terenie uczelni kserokopiarka samoobsługowa
   
Informacja o zasobach  
- druki muzyczne 46070
- rękopisy 3896 prac dyplomowych i magisterskich (na prawach rękopisu)
- inne dokumenty dokumentacja działalności uczelni (głównie afisze, programy, wycinki prasowe)
- książki 11000
- czasopisma 6013 wol.
- płyty CD 3910
- płyty analogowe 6902
- kasety 436
- inne multimedia 836
   
Charakterystyka zbiorów Jedynie w niewielkim stopniu zachowały się zbiory Biblioteki Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego, którego Akademia Muzyczna jest kontynuatorką. Jednakże zasadniczo zbiory gromadzone są od 1946 r. Przeważająca cześć zasobów stanowią druki muzyczne. Odpowiadając na potrzeby i charakter procesu dydaktycznego w akademiach muzycznych, Biblioteka Uczelni gromadzi znaczną liczbę materiałów wykonawczych i do praktycznej nauki (m.in. głosy orkiestrowe, partytury chóralne, wyciągi fortepianowe). Szeroko obecna jest twórczość reprezentantów Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej oraz prace krakowskich toretyków muzyki. W ostatnich latach opracowane zostały przekazane w darze prywatne zbiory między innymi profesorów: Artura Malawskiego, Eugenii Umińskiej, Marka Stachowskiego, Józefa Patkowskiego, Adama Walacińskiego.
   
Katalogi  
- kartkowe Katalogi kartkowe obejmują: druki muzyczne (alfabetyczny i rzeczowy), książki (zamknięty w 2005 r.), płyty CD, analogowe, DVD, kasety VHS, magnetofonowe.
- elektroniczne Biblioteka od 1999 r. stosuje system informacyjno-wyszukiwawczy VTLS-VIRTUA; Katalog prac na prawach rękopisu (magisterskich i innych) prowadzony jest w systemie MICRO-ISIS.
- katalog online https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/amuz/chameleon
   
Informacje o działalności Biblioteka organizuje wystawy związane z ważnymi wydarzeniami z życia muzycznego w Polsce i na świecie (głównie rocznicowe). Służy też pomocą instytucjom kultury (takim jak np. Małopolski Instytut Kultury) w organizowaniu różnego rodzaju imprez: koncertów, spektakli, wystaw, itp. Również Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowując swe publikacje korzysta z bibliotecznych zbiorów. Zgodnie z zadaniami statutowymi Biblioteka uczestniczy w organizowaniu wystaw ogólnouczelnianych. W ramach działalności popularyzatorskiej na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są ogłoszenia dotyczące interesujacych publikacji jakie wpływają do zbiorów. Te same informacje prezentowane są również tradycyjnie w gablotach ściennych. Biblioteka prowadzi także kronikę Uczelni. Jest to zbiór afiszy, programów oraz wycinków prasowych nt. koncertów i innych imprez organizowanych przez Akademię, bądź z udziałem pedagogów i studentów Uczelni.
   
Ważniejsze publikacje Barbara Koszycka: Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie: próba monografii za lata 1946-2006. Kraków: Akademia Pedagogiczna, 2007; Michał Ziółkowski (oprac.): Prace magisterskie z Teorii Muzyki: Katalog 1976-2006. - Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, 2008
   

 


aktualizacja: 08.09.2018